LBI International AB

LBis årsredovisning 2008

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 14:44 CEST

LBi, Europas ledande digitala byrå för marknadsförings- och tekniska lösningar, presenterar idag sin årsredovisning för 2008. Årsredovisningen som PDF bifogas som bilaga till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.lbi.com

Den tryckta årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig från den 28 april och kan beställas från LBI International AB per:

E-post: anita.hallgren@lbi.com
Post: LBI International AB
Attention: Anita Hallgren
Kungsgatan 6
111 43 Stockholm
Telefon: 08 41 00 10 39
Fax: 08 411 65 95

För ytterligare information kontakta:
Eva Ottosson, informationsansvarig, LBI International AB
+46 709 41 21 40, eva.ottosson@lbi.com

Om LBi:
LBi är en internationell digital byrå för marknadsförings- och tekniska lösningar och förenar förståelse, kreativitet och expertis för att lösa affärsproblem. LBi är Europas största byrå för kompletta lösningar och tillhandahåller alla digitala kompetenser, inklusive digital strategi, varumärkesinnehåll, servicedesign, media, CRM, tekniska lösningar, hosting och support. LBi har ca 1 600 anställda vilka i huvudsak återfinns på större europeiska, amerikanska och asiatiska marknadsplatser som Amsterdam, Atlanta, Berlin, Bryssel, London, Milano, Mumbai, New York, Paris och Stockholm. LBi är noterat på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm och på NYSE Euronext i Amsterdam.
www.lbi.com