LC-TEC Displays AB

LC-TEC HOLDING: PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 11:55 CET

LC-Tec Holding AB´s (publ.) styrelse har beslutat att föreslå årsstämman att den 23 mars förvärva samtliga aktier i Goldcup D2629 AB, som är moderbolag i en koncern med bl a dotterbolagen LC-Tec Automation AB och Ecsibeo AB. Köpeskillingen uppgår till 23,1 MSEK. Betalningen skall ske genom att LC-Tec Holding AB nyemitterar 5 772 460 aktier till en kurs om 4 SEK. Förvärvet beräknas vara genomfört under slutet av april.

Genom att förvärva ovanstående bolag så kommer LC-Tec Holding att bli en komplett leverantör av tjänster inom LCD området. LC-Tec Automation har sedan två år tillbaka investerat ca 25 Mkr i att bygga upp en produktionsenhet i Shenzhen i sydöstra Kina som tillverkar små TFT-displayer till främst mobilindustrin och har även etablerat ett försäljningskontor i Hong Kong. Bolagets kina-verksamhet med strax över hundra anställda är i dag lönsamt och beräknas för 2007 att omsätta ca 20 Mkr. Efter förvärven kommer LC-Tec Holdingkoncernen att ligga på en omsättningstakt om 30 - 40 Mkr för innevarande år. De framtida synergierna mellan LC-Tec Displays nuvarande verksamhet som teknikkonsult inom LCD-branschen och LC-Tec Automations kinaverksamhet beräknas bli följande;

· När Displays kunders LCD-applikationer är redo för kommersialisering kan bolaget erbjuda produktionsmöjligheter i Kina via Automation.

· LC-Tec Displays erhåller bättre förutsättningar att bibehålla sin spetskompetens inom LCD-teknik området genom närvaro i Shenzhen, Kina som är centrum för LCD tillverkning i världen.

Läs mer om LC-Tec Automations kinaverksamhet på www.premierdisplaytechnology.com .

Ecsibeos har en patenterad ECS(tm) teknik som möjliggör en bättre prestanda avseende olika egenskaper hos en LCD-display än befintlig teknik som exempelvis snabbare omslagstider. Målsättningen är att i LC-Tec Holdings regi kommersialisera denna teknik och även erbjuda den till LC-Tec Displays kunder. Se mer på Ecsibeos hemsida www.ecsibeo.se om fördelarna med ECS(tm) tekniken.


För ytterligare information kontakta:

Jan Nordin, Ordförande LC-Tec Holding, tel, 070-619 78 01 Åke Hörnell, Styrelseledamot LC-Tec Holding AB, tel, 070-994 79 00