Miljöstyrningsrådet

LCC-skola uppmanar till energieffektivisering

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2014 08:01 CEST

Sveriges upphandlare och miljösamordnare erbjuds nu en introduktion till att räkna på livscykelkostnader (LCC) i upphandling.

Miljöstyrningsrådet har tagit fram en fritt tillgänglig webbaserad LCC-skola som ger grundläggande kunskaper i hur det går att utforma kriterier och göra en behovsanalys med hjälp av LCC inför en upphandling. Vårt syfte med LCC-verktyget är att spara pengar, energi och därmed skapa miljömässiga fördelar. LCC visar faktiska kostnader under en produkts livscykel inklusive olika typer av driftskostnader och energianvändning.

”En LCC-jämförelse mellan olika alternativ i behovsanalysen kan visa att ett miljöanpassat alternativ blir billigare i längden. Då kan man göra ett vägval och endast efterfråga det gröna alternativet i upphandlingen”, säger Ylva Svedenmark, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

LCC-skolan är en del av ett större utbildningspaket som handlar om att energieffektivisera den offentliga sektorn. Regering och riksdag har uppmanat offentliga myndigheter att föregå med gott exempel och upphandla energieffektiva produkter. 

Utöver LCC-skolan finns Guiden för energieffektiva produkter som ger specifik information om upphandling inom olika produktområden. Nu lanseras två nya områden: fordon och storkök.  

LCC-skolan är kortfattad och enkel att använda och länkar vidare till ytterligare information på webben.

Gå LCC-skolan http://utbildning.msr.se/lcc/

Läs mer om Miljöstyrningsrådets övriga webbutbildningar, inklusive Guiden för energieffektiva produkter http://utbildning.msr.se/start/

För mer information om LCC-skolan, vänligen kontakta Ylva Svedenmark, projektledare, ylva@msr.se, tfn 08 5576 3331, eller Susanne Lång, kommunikations- och pressansvarig, susanne@msr.se, tfn 070 8968 881.


Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®-systemet).