Länsstyrelsen i Jönköpings län

Leader nu i hela Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:49 CET

Emilkraften i Mariannelund, Lövträprojektet i Sävsjö, Ramkvillabygdens unika utveckling alla är dom exempel på resultat av Leadermetoden för landsbygdsutveckling. Från att ha omfattat vissa delar av länet och landet gäller Leader nu i hela Sverige vilket ger nya möjligheter - inte minst när det gäller finansiering.


Informationsmöte om leadermetoden för lokal utveckling

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Svenska Leadernätverket och Glesbygdsverket bjuder gemensamt in till ett informationsmöte om Leader. Avsikten med informationsmötet är att sprida information om Leadermetoden och vad den kan komma att innebära för landsbygdsutvecklingen.

Media hälsas välkomna till informationsmötet.

Leader som arbetsmetod har funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som översatt till svenska betyder "samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi". I Sverige har metoden använts sedan 1995 inom vissa landsbygdsområden.

Leadermetoden gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden.

Tid: Fredagen den 9 februari klockan 12.30 - 16.30
Plats: Jordbruksverkets kurslokal, Gjuterigatan 4
Pressinformation: Klockan 14.00
Målgrupp: Partnerskapet för Jönköpings läns landsbygdsprogram

Program

12.30 - 12.40 Start välkommen
Länsstyrelsen

12.45 - 13.00 Landsbygdsprogrammet
Länsstyrelsen

13.00 - 13.30 Leadermetoden
Nätverket

13.30 - 14.00 Erfarenheter från ett Leaderområde
Lokal Aktionsgrupp

14.00 - 14.30 Kaffe och pressinformation

14.30 - 15.00 Leader i framtiden
Jordbruksverket

15.00 - 15.15 LAGs juridiska roll
Glesbygdsverket

15.15 - 15.45 Frågor och diskussion
Alla

15.45 -16.00 Avslut
Länsstyrelsen