Leaders Alliance

Leaders Alliance lanserar "Innovation Alliance" i samarbete med Innovation360

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2018 08:08 CET

I en tid där det finns lika många rollbeskrivningar som det finns ledare som arbetar med innovation är behovet av best practices, erfarenhetsutbyte, och starka relationer via nätverk nödvändiga för att driva denna viktiga roll i rätt riktning. Detta för att säkerställa möjligheten att bli världsledande på innovation för en hållbar tillväxt och vinst.

Leaders Alliance, experter på nätverk, kombinerat med Innovation360, experter på innovation, skapar nu en unik plattform och allians.

Innovation Alliance är en unik kombination av både ett chefsnätverk för likasinnade visionära ledare och ett Boot Camp i hur innovation görs i praktiken. Genom att blanda mjuka värden med inspirerande och praktiskt tillämpbar teori kommer deltagarna i nätverket att vara utrustade för att hantera innovationsprocessen i sina respektive organisationer.

Huvudfokusområden:

  • Kunskapsutbyte – Att driva innovation kan vara ensamt
  • Definiera rollen – Rollen som innovationsledare är fortfarande under utveckling
  • Lär dig att lyckas - AI-driven analys, digitala verktyg, metoder, processer och best practice för att driva innovation i din organisation

Innovation Alliance-gruppen kommer att bestå av 20 st Innovation Managers (eller motsv.) från de nordiska länderna och kommer att ses under 5 heldagar utspridda över 12 månader och hålls i centrala Stockholm. Dessutom kommer en inspirationsresa till en utvald ”innovation hot spot” som bestäms av gruppen att arrangeras. Det första Innovation Alliance-programmet är planerat att starta våren 2018.

Leaders Alliance är ett oberoende exklusivt Chef- & Kompetensnätverk för Skandinaviens ledare där erfarenhetsutbyte, nya perspektiv och ett disruptivt/innovativt tankesätt står i centrum.

Vår metod skiljer sig då Leaders förutom kompetensutveckling genom erfarenhetsutbyte även lägger stor vikt vid personlighetsutveckling och disruptivt tankesätt. Rätt strategisk nivå samt mångfalden i gruppen samt att nyttan långt ska överstiga tid- och kostnadsåtgången. Dessa komponenter kombinerat med professionella facilitatorer, experter inom aktuella ämnen, innovativa verktyg, små förtroliga grupper etc. anser vi på Leaders är receptet för att du ska dra nytta av ditt medlemskap i många år framåt.

Vår metodik under nätverksträffarna bygger på tre grunder.

  1. Aktivt erfarenhetsutbyte ”Backspegeln” där diskussionen byggs på erfarenhet, dvs du lär av gruppens lyckanden och misslyckanden. Att inte behöva uppfinna hjulet på nytt. Vi kallar detta för ”Backspegeln”
  2. Personlighetsutveckling ”Fokus inåt”, fokus på ökad självinsikt, kommunikation och ledarskap.
  3. Disruptiv metodik & verktyg ”Blickar framåt” där diskussionen byggs på en disruptiv metodik för att du ska hitta framtidens lösningar och ligga i framkant jämfört med dina konkurrenter.