Länsstyrelsen i Västernorrland

Leaderträff i Kramfors lockade många

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:10 CET

Leaderträff i Kramfors lockade många
Igår onsdag genomfördes en informationsträff i Kramfors om Leader som metod för landsbygdsutveckling. Träffen lockade över 70 personer från alla länets kommuner och dessutom långväga gäster från både Jämtlands län och Hälsingland. Många av deltagarna representerade lokala utvecklingsgrupper, men såväl kommunrepresentanter som företagare fanns bland deltagarna.

Att alla intressentgrupper fanns på plats är positivt eftersom Leader bygger på samverkan i ett trepartnerskap mellan det offentliga, privata och ideella.

Olof Sköld från Jordbruksverket berättade om Landsbygdsprogrammet och om förberedelserna som vi i Västernorrland behöver göra inför bildandet av Leaderområden. För att ta del av erfarenheter från områden som idag är aktiva inom Leader+ medverkade Annika Andersson från Leader + Sjuhärad samt Lena Bergils och Bertil Eriksson från Leader+ Intryck Hälsingland.

Mikael Lindau från Glesbygdsverket gav en första inblick i den juridiska aspekten av att bilda ett Leaderområde som förberedelse inför fortsatta dialoger om ansvar och befogenheter för de LAG-grupper (lokala aktivitetsgrupper) som kommer att bildas i länet.

Träffen igår i Kramfors var ett samarrangemang mellan länsstyrelsen, Jordbruksverket, Glesbygdsverket och Svenska Leadernätverket och var ett led i att öka kunskapen i länet om Leader som metod.

I det nya nationella landsbygdsutvecklingsprogrammet kommer Leader att användas för att öka samverkan och nätverksarbete för att genomföra de åtgärder som prioriteras i programmets olika insatsområden.

För mer information kontakta Susanne Sahlin tel 070-655 39 32 eller Åke Magnusson tel 0611-34 90 03, 070-190 01 56.