Leading Relations

Leading Relations etablerar sig för att hjälpa företag att möta sina nya kunder

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 14:36 CET

Kraven på att ett företags nykundsbearbetning och marknadsföring ska kunna ge direkt mätbara och högkvalitativa resultat har aldrig vart högre än idag. I dagens konjunkturläge lämnas lite utrymme för investeringar och aktiviteter som inte ger leads och nya kundkontakter. För att nå rätt beslutsfattare och kunna sälja kvalificerade lösningar och tjänster räcker det inte med att sätta in en annons eller ställa ut på mässor. Det gäller att ha förståelse för vilka kunderna är, vad som intresserar dem och hur man skall presentera sin lösning.

Leading Relations etablerar sin verksamhet för att hjälpa företag inom business-to-business att möta sina nya kunder. Med utgångspunkt från kontoret i Stockholm arbetar företaget över hela Sverige. Teodor Axlund, VD för Leading Relations berättar "Vi har under flera år sett ett behov ute hos svenska företag att få hjälp med att träffa nya kunder som man inte når via traditionella marknadsförings- och försäljningskanaler. Många företag vet vilken typ av kund man söker men kanske inte hur man når dem på bästa sätt. Traditionell nykundsbearbetning så som mässor och annonser når inte hela vägen fram, resultaten är ofta svåra att räkna hem och värdera. Leading Relations erbjuder företag tre olika tjänster för att få träffa nya kunder"

• Högaktuella seminarium där ledande företag bjuds in att presentera sin lösning och ge sin syn på marknaden och framtiden. Besökarna är beslutsfattare som söker lösningar på problem, har ett investeringsbehov eller vill hitta nya sätt att bli mer konkurrenskraftiga. Det är mötet mellan leverantören och slutanvändaren som är syftet med eventet.

• Skräddarsydda events där syftet för uppdragsgivaren är att få träffa nya och/eller befintliga kunder med utgångspunkt i en analys av målgruppen och hur man bäst når dem.

• Färdiga paketlösningar för seminarier och events baserade på väl beprövade koncept så som frukostseminarier och kvällsmingel med intressant innehåll.

Teodor Axlund fortsätter "Vår utgångspunkt är att identifiera, analysera och kvalificera de potentiella kunderna vilket tillsammans med vår erfarenhet från närliggande branscher gör oss unika. Genom att låta Leading Relations genomföra leadsgenererande aktiviteter säkerställerkunden att marknadsförings- och försäljningsresurserna används till att träffa nya kunder och att det ger mätbara resultat"

Mer information:

Jacob Winiarski
Leading Relations AB
08-400 24 093
0735-30 33 24
jacob.winiarski@leadingrelations.se

Vi jobbar tillsammans med våra kunder med att identifiera målgrupper och genomföra försäljnings- och marknadsaktiviteter som genererar nya försäljningsmöjligheter, leads åt våra kunder. Med utgångspunkt i kundens unika erbjudande och situation är vår målsättning att skapa mätbara resultat samt ökad försäljning för kunden. Läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag på www.leadingrelations.se