Conductive

Lean - ett helhetstänkande för framtidens primärvård

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 09:03 CEST

Lean – ett helhetstänkande för framtidens primärvård

Köer som växer, stressiga arbetsdagar och ständiga omorganisationer. Man arbetar mycket men upplever ändå känslan av att inte räcka till. Är det möjligt att öka tillgängligheten mot patienten samtidigt som personalen får bättre arbetsvillkor och minskad stress? Lean har visat sig ge stora effekter på både patient- och medarbetarnöjdhet.

Om Lean ger medarbetarna tid – har primärvården råd att avfärda det på grund av tidsbrist?

Nu ökar intresset för Lean i snabb takt inom primärvården. Vårdvalet sätter många vårdcentraler på prov med begränsade personalresurser och ökade krav på kvalitet. Flera vårdcentraler bedriver redan förbättringsarbete i enlighet med Lean och många ligger i startgroparna. Lean är inte en fluga – det är ett fungerande arbetssätt som liksom i industrin är här för att stanna.

Efter fem stora nationella Lean-konferenser och en serie Lean bas- och fortsättningskurser riktade mot sjukvården erbjuder vi nu en konferens där primärvårdens egna utmaningar står i fokus. Varmt välkommen på en högaktuell konferens med ett alltmer aktuellt tema. Här ges du förutsättningar för att lyckas!

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Lean – ett helhetstänkande för framtidens sjukvård
Magnus Lord
Strategikonsult Lean sjukvård

Att implementera Lean-principerna i praktiken
– erfarenheter från Akka Hälsocentral

Annika Karlsson
Verksamhetschef
Akka Hälsocentral
Västerhaninge

Hur får man alla i organisationen att kontinuerligt tänka Lean Hur får man medarbetarna delaktiga i förändringsarbetet och hur får man alla att tänka: Vem är jag till för och vad önskar patienten att få ut av sin kontakt med hälso- och sjukvården
Karin Träff Nordström
Verksamhetschef
Brahehälsan, Löberöd

För fullständigt program och mer information, klicka här!


Varmt välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.