Sundsvalls kommun

Lean Forums pris: ”Årets exjobb inom lean”, delas ut till Anna Wåhlin och Malin Hoorn Ceder från Sundsvall

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 08:00 CEST

Anna Wåhlin och Malin Hoorn Ceder jobbar båda på Service och teknik förvaltningen i Sundsvalls kommun. Uppsatsen ”Kundorientering – en utmaning för offentlig sektor” avslutar magisterprogrammet i kvalitets- och ledarskapsutveckling, Mittuniversitetet campus Östersund

Priset delas ut tisdagen den 30 september på Lean Forums 2014 höstkonferens i Malmö.

- Vi är otroligt glada och stolta över att ta emot pris för årets examensarbete. Vi är övertygade om att en ökad kundmedvetenhet och högre kundorientering är en av nycklarna till framgång för kommunala verksamheter. Att verkligen förstå de vi är till för är en förutsättning för framgångsrikt förbättringsarbete och god kvalitet. Vår förhoppning är att kommunala verksamheter kommer att ha nytta av Luckstamodellen, säger Anna Wåhlinoch Malin Hoorn Ceder.

Lean Forum lyfter föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset. Föreningen delar också ut pris för Årets exjobb inom lean. Vinnarna utses av Lean Forums styrelse.

Motiveringen till årets exjobb:

”Det centrala i lean och kvalitetsutveckling är fokus på ökat värde för kunden. Examensarbetet utmärker sig genom att fokusera på betydelsen av utifrånperspektiv i förbättringsarbetet och föra in det i en miljö där kundbegreppet är komplext. Flera organisationer inom offentlig sektor kan ha stor nytta av att läsa denna rapport.”

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri.

Kontaktpersoner
Anna Wåhlin
Mobil: 070-557 21 78

Malin Hoorn Ceder
Mobil: 073-270 81 72