Conductive

Lean FoU, kurs i Stockholm 22-23 maj 2013

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 15:00 CET

Lean FoU – så lyckas du!

Många företag arbetar idag redan med lean i produktionen och har där uppnått fina resultat. För att kunna ta företaget till nästa nivå måste fler avdelningar arbeta med lean. Nu är det dags för dig och ditt företag att ta första steget mot en hel organisation som arbetar lean.

Utveckla din FoU-avdelning och dina anställda!

Under kursen kommer du att få grundläggande kunskap om och verktyg för att kunna initiera förändringsarbetet för en övergång mot lean FoU. En leankultur vars synsätt går ut på att leverera värde till kund, vilket uppnås genom att organisera och utveckla sina anställda och verksamhetens processer på rätt sätt.

För mer information och fullständigt program, klicka här!

Kursinnehåll
  • Systemet, värderingar och principer
  • Ständiga förbättringar i produktutveckling
  • Kunskapshantering och lärande i en utvecklingsorganisation
  • SBCE (Set based concurrent engineering)
  • Projektportföljshantering, driva och planera utvecklingsprojekt
  • Verktyg för kartläggning, analys och uppföljning av värdeflöden och processer
  • Tvärfunktionella team som arbetssätt
  • Innovation och kreativitet i utvecklingsprocesser
  • Förankringsarbetet av en lean företagskultur
  • Leanledarens roll och uppdrag – hur utvecklar du din personal och dina processer?
Våra kursledare
Anders Hugnell är en av våra mest uppskattade utbildare och verksamhetsutvecklare med praktisk erfarenhet från en rad olika branscher. Han har sedan 1989 arbetat i olika roller med verksamhetsutveckling och förändringsledning med lean som huvudsakligt förhållningssätt. Anders är även tidigare chef för KTH leancentrum i Södertälje, idag är han senior konsult på Implement AB.

Kvalificerad gästföreläsare: Från stort svenskt företag med mångårig personlig erfarenhet av att tillämpa lean inom FoU.

För mer information och fullständigt program, klicka här!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.