Microbus Electronic Service AB

Lean produktion - ökar Sveriges konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 16:24 CET

Ett litet skånskt företag, Microbus AB hjälper tillverkningsindustrin att stå sig i konkurrensen mot låglöneländerna. Framförallt är det den Svenska fordonsindustrin med Scania i spetsen som har tagit till sig den nya tekniken från Microbus AB.

Tekniken går ut på att utnyttja stordisplayer som visar produktionsdata i realtid direkt på verkstadsgolvet. Informationen skapar bl.a. bättre tajmning mellan olika arbetslag.

I samförstånd kan en omfördelning av resurser ske så att det långsiktiga målet kan uppnås. Färre impopulära toppstyrda beslut, ger en bättre teamkänsla.
Resultatet är en jämnare(lean) produktion, mer engagerad personal och färre produktionsfel.
Linen effektiviseras och förlusterna minskar, output från line ökar oftast med 2-5%.

Framförallt så upplever personalen att systemet underlättar deras arbete och ledningens förståelse för olika problem i produktionen.

Microbus AB har de senaste två åren sett ett växande intresse i flera andra branscher såsom, livsmedels-, skogs- medicinindustrin.

Produktionsvisualisering med realtidsdisplayer i produktionen kommer att bli en vanlig syn på de Svenska industrigolven.

Hämta mer information på www.mes.se