Bengtsfors kommun

Lear byggnaden säljs - köpare ser Bengtsfors potential

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 13:31 CEST

Nya hyresgäster betyder nya företag och nya jobb, vilket blir den verkliga
vinsten för Bengtsfors kommun!

Lear-byggnaden köptes in 1987 för 60 Mkr och har varit en bra affär för
kommunen så länge hyresavtalet med Lear löpte. Hyresavtalet med Lear gick
dock ut i september 2007 och därmed byts en årlig vinst att mot en årlig förlust.

Kommunen har fört förhandlingar med ägarna till företaget Coach
Manufacturing Sweden AB, ofta förkortat CoMan, om försäljning av Learbyggnaden.

Företaget är idag hyresgäst i byggnaden. De tilltänkta köparna har
för avsikt att rusta upp byggnaden för att kunna locka nya hyresgäster.
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till köpeavtal.
Köpeskillingen är satt till 100 kkr. Därutöver gör köparen ett åtagande att
reparera byggnadens yttre till ett värde motsvarande 3.2 Mkr inom två år. Om
så inte sker skall köparen betala motsvarande summa i tilläggsköpeskilling.
Köparen har undertecknat köpeavtalet.

- Det är jättebra att det äntligen händer något med fastigheten. Det är positivt
att få in en privat stark aktör, det ger ökad utvecklingskraft; stimulerar
sysselsättningen och lockar nya företag. De nya ägarna har goda kontakter
med övrigt näringsliv i Sverige och erfarenhet från liknande verksamhet, vilket
borgar för framgång, säger Per Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i
Bengtsfors.

Kommunstyrelsen la igår förslaget att kommunfullmäktige godkänner upprättat
köpeavtal. Kommunfullmäktige kommer att behandla frågan den 25: e
september.

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av kommunstyrelsens
ordförande Per Jonsson, tfn 0531-526004 alt 0709-377004.

För Bengtsfors kommun
Sofia Magnusson
Kommuninformatör