Conductive

Learning Studies – för framtidens matematik

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 14:02 CEST

Hur får vi eleverna att lära sig det vi vill?

Learning Study är en framgångsrik undervisningsmodell med rötterna i Japan som snabbt vinner mark i Sverige, Learning Study är en vidareutveckling av Lesson Study. I en Learning Study är det lärandets innehåll som står i fokus. Det är ett verktyg för lärare att bedriva kunskapsbaserad utveckling och en process där lärargruppen gemensamt planerar, analyserar och förfinar lektionerna.
Elevernas lärande förbättras påtagligt och det har visat sig att de elever som vinner allra mest är de lågpresterande eleverna.

”Tänk vad grymma alla elever i Sverige skulle kunna bli om alla räknade såhär.”
Lina Wihrén, 13 år, Årstaskolan

Learning Studies ger förbättrade resultat, motiverade elever och lärare som utnyttjar sin gemensamma potential för att nå ännu högre. Svenska elever blir allt sämre på matematik, hur kan vi vända utvecklingen? Är Learning Studies framtidens matematikutveckling?

Här ger vi dig en unik möjlighet att fokusera på det praktiska med Learning Studies.
Under en heldag får du själv prova på att utöva Learning Studies under ledning av Sveriges främsta Learning Study-utövare, Öjersjö skola.
Vi ger dig alla verktyg för att starta upp Learning Studies i ditt eget klassrum!

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Learning Study – utveckling och forskning direkt i klassrummet
Ulla Runesson
Filisofi e Doktor, Ph.D.
Professor pedagogik
Sektionen Lärarvetenskap
Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Så skapas möjligheter för ökad matematikförståelse med hjälp av Learning Studies
Ann Karlberg
Matematikutvecklare
Ältaskolan – Nacka kommun
Ewa Augustsson
Skolstrateg
Ältaskolan – Nacka kommun

Hur väcker vi lust och motivation hos eleverna med hjälp av Lesson Studies?
Doris Lindberg
Speciallärare i matematik
Carlssons skola i Stockholm

För fullständigt program och mer information, klicka här!


Välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.