Autorola

Leasingbilarnas värdeminskning största kostnaden för företagen

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 16:27 CEST

Antalet begagnade bilar ökar såväl nationellt om internationellt i takt med att nybilsförsäljningen har tagit fart igen. Autorolas Sverigechef Robert Svärd menar att den största kostnaden för Personal- och företagsbilar är bilarnas värdeminskning, den avgörande faktorn är själva restvärdet.

Autorola är en fullservicepartner som hjälper leasingbolag, biltillverkare samt företag med stora vagnparker att sälja sina bilar enkelt och snabbt till bästa marknadspris, genom smidiga och trygga försäljningsprocesser.

Under förra årets rådande finansiella turbulens var många företag försiktiga med inköp av nya bilar, men nu har nybilsförsäljningen åter kommit igång ordentligt. Detta har i sin tur lett till en ökning av begagnade bilar som återkommer till försäljning och begagnatlagren fylls återigen upp. Det innebär att begagnatpriserna kommer att pressas och gör det än mer aktuellt att fokusera på andrahandsvärdet på Personal- och företagsbilar.

Bilens totala livscykelkostnad, TCO (Total Cost of Ownership), kan delas upp i tre delar: inköp, drift och avveckling. För att bilens kostnadsnivå ska vara rimlig behöver man fokusera på samtliga dessa utgifter.

– Dock är den enskilt största kostnaden alltid vad bilens restvärde är inklusive avvecklingskostnaderna, säger Robert Svärd.   

De flesta Personal- och företagsbilarna i Sverige leasas under 36 månader och säljs därefter. Värdeminskningen under denna period blir vanligen runt 60 %, alltså återstår enbart 40 % av bilens nypris. Ofta säljs bilarna via bilauktioner till bilhandlare, som i sin tur säljer dem vidare till privatpersoner. Det är således vad bilhandelns kunder efterfrågar om tre år, som är avgörande för vad som är marknadsvärdet på en Företagsbil eller Personalbil blir, efter leasingtidens slut.

– Det är betydligt viktigare med ett bra andrahandsvärde för bilens TCO än att lyckas få ner räntekostnaderna med några punkter, avslutar han.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Svärd, Sverigechef Autorola- tel: +46 (0)70 228 91 09

 

Autorola.se, grundat 2008, är dotterbolag till Autorola Group Holding A/S som startade online bilauktioner i Danmark 2001. Autorola genomför online bilauktioner i 17 länder: Danmark, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Österrike, Sverige, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Polen, Australien, Ungern, Portugal, och Irland.