LED & LED

LED belysning ombord på jagare

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 09:54 CEST

Publicerat 2014-09-02 av Kristofer Blockhammar
                    

Nyligen installerad LED belysning ombord på en jagare var enkel att installera och producerade mer ljus, enligt besättningen.

   

Få saker är mer allmänt förekommande ombord på militärfartyg än lysrör. De finns i stort sett i varje utrymme och avger det välbekanta, ibland flimrande vita ljuset. Lysrör som lyser i sovkvarteren, avger ibland ett brummande ljus, som är högt nog, för att försvåra sömnen.

   

Men med den nya generationen av lysdiod (LED) rör är detta snart över, det klassiska fluorescerande ljuset försvinner snart ombord och ersätts med LED lysrör.

   

Marinen hade ett behov att göra sig mer energieffektiva och minska underhållskostnaderna.

   

Säkerhetsöverväganden till sjöss innebär att nya LED produkter måste vara flexibla, enkla och kompatibla med kraven för fartygen.

   

Minskad energi och bränsleförbrukning, samt minskade underhåll och utbyteskostnader är de primära fördelarna med utbytet till LED lysrör. Den förväntade livslängden för LED lysrör är ca 5 till 10 gånger längre än lysrör och ger en energibesparing på 50 till 80 procent.

   

LED lysrör är betydligt ljusare än fluorescerande lysrör. LED belysning håller även mycket längre, vilket hjälper fartyget att spara pengar och ännu mer viktigt är att man minskar mängden arbetstimmar för att ersätta trasiga lampor i hela fartygen.

   

Man har beräknat att man sparar 3 procent i minskade bränslekostnader per år om man konverterar över till LED belysning på fartygen. LED belysning som ersätter föråldrad belysning på fartyg, hjälper marinen att spara pengar och bli mer bränsleeffektiva

   

Information om  våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

   

Sök

                                                                                        
               

ISO

           
         

LED & LED

       

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

       

        LED & LED