LED & LED

LED DOMO PRO BENSINSTATION ARMATUR

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 12:27 CET

Publicerat 2013-02-25 av Kristofer Blockhammar

Bensinstation

Grossistpriser / Nettopriser
Vi tillverkar LED armaturen vid vår fabrik, innebär lägre kostnader och vi slipper fördyrande mellanhänder (varje extra försäljningsled ger extra kostnader för Er) och transporter, vilket gör att vi kan sälja LED armaturen till Sveriges bästa priser. Då vi tillverkar LED armaturen vid order, kan vi garantera den senaste LED teknologin, utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till LED armaturen. Våra tekniska produktspecifikationer skall därmed ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar armaturen. Vårt mål är tillhandahålla Sveriges bästa priser på professionell LED armatur, med utmärkt/premium kvalité, robust design, energieffektivt utförande, lång livslängd med bibehållen ljusstyrka.

Förord
LED tekniken används allt oftare i alla möjliga applikationer på grund av dess längre livslängd och energibesparande egenskaper. Jämfört med en vanligt armatur kommer LED armaturen att fungera i upp till 50 000 timmar och avsevärt minska ljusföroreningar. En installation där man använder LED armatur kommer att vara bättre rustad för att klara extremt varma och kalla temperaturer än vad en traditionellt armatur skulle vara, vilket gör LED armaturen lämplig för krävande applikationer. Dessutom har LED armaturen 100 - 1 000 gånger snabbare startrespons, vilket resulterar i ett direkt skarpt och perfekt ljus, installera LED armatur och upplev en ljus framtid.

Tillverkning
Utvecklingen och produktionen sker i vårt innovativa forsknings- och utvecklingscenter. Vi har sedan slutet på 1990-talet arbetat med och utvecklat LED belysningstekniken och LED armaturen lanserades i början på 2013 och har sedan dess utvecklats konstant och resultatet är den nuvarande energieffektiva och hållbara LED armaturen. LED armaturen är utformad för att ge en kvalitetsljus i hela 50 000 timmar och har har en unikt utvecklad patenterad drivrutin och speciellt utformad robust resistent aluminium-, rostfritt stål- och polymetylmetakrylatplastprofilkonstruktion (som är tålig mot yttre påverkan, som vandalism, samt krävande installationsmiljöer), som löser problemet med värmeavledningen från lysdioderna, vilket maximerar livslängden. Utvecklingen inom LED teknologi sker idag i en snabb takt, varav LED armaturen tillverkas vid order, vilket innebär att alla tekniska data skall ses som ett minimum. I LED armaturens färgspektrum finns det inget ultraviolett- eller infrarött ljus, LED armaturen är en konventionell "grön" ljuskälla. Vi kontrollerar alla elanslutningar med hög noggrannhet på samtliga LED armaturer, för att undvika falska svetsningar och säkerställa att stabiliteten överensstämmer med våra högt ställda krav. Efter monteringen kontrolleras LED armaturen automatiskt, inbegripet test av hög- och lågspänning, slå på och av för att ytterligare konstatera/försäkra kvaliteten.

Distributionsfotometer
Distributionsfotometer är ett mycket automatiserat testsystem för optisk distribution, vilket kan uppnå CIE C-γ- och B-β mätprogram samtidigt, vi testar alla våra armaturer för deras fotometriska egenskaper.

IP klassificeringstest
Vi utför ordentliga IP klassificeringstester, då vi vet att LED armaturen kommer att exponeras i tuffa miljöer, alla våra IP klassificeringstester görs i vårt laboratorium och naturligtvis skickar vi även våra produkter till tredjepartslaboratorium för att garantera trovärdiga rapporter. IP klassificeringstester görs för att ange både graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten- och dammtät produkten är.

Ex klassad / ATEX-Direktivet 94/9/EG
LED armaturens konstruktion och tillverkning uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som fastställs i direktivet.

Vibrationstest
Efter att LED armaturen är installerad, kommer omgivningen att producera vibrationen som överförs till armaturen. Vi säkerställer därmed genom vibrationstest att alla komponenter i LED armaturen klarar detta utan att några problem uppstår.

Modernt utseende
Även gamla bensinstationer kommer att få en uppdaterad modern känsla genom installation av LED armatur.

Robust konstruktion
Robust LED armatur som varar i årtionden, den förväntade livslängden är hela 50 000 timmar. LED armaturen är speciellt utformad för värmeavledning av lysdioderna för att maximera livslängden på lysdioderna.

Livslängd
LED armaturen är utformad för att ge ett kvalitetsljus i ca 50 000 timmar. Lysdioder har en längre livstid, viket beror på att de är tillverkade av halvledare och är inte beroende av hur många gånger den sätts på och av.

Lumen
LED armaturen erbjuder den nyaste LED belysningstekniken och kommer att generera mer ljus än konventionella fluorescerande lysrör, samt genererar besparingar på 60% - 80%. Lysdioderna har en verkningsgrad på 110-115 lm/W, vilket ger mycket ljus per watt.

PMMA (Polymetylmetakrylat) lins
LED armaturens lins är gjord av PMMA en amorf akrylplast, termoplastisk polymer, med utmärkta optiska egenskaper för konstruktioner där god genomsikt krävs. PMMA har en mycket god beständighet utomhus, bra hårdhet, mycket hög transparens, hög styvhet, reptålig, slagtålig, vattenavvisande, god åldringsbeständighet, låg vikt, mycket bra UV-beständighet och påverkas ej av alkaliska lösningar, utspädda syror eller oljor. Uppfyller t.ex. de höga hygieniska och säkerhetskraven inom livsmedelsindustrin, som bestäms av BRC och IFS som är kvalitetskontrollorganisationer som övervakar säkerhet och hygien för livsmedel inom detaljhandelsföretag, PMMA är en livsmedelsklassad konstruktionsplast. En av de villkor som anges i dessa organisationer är att de inte tillåts några glaskomponenter. PMMA har även en ljusgenomsläpplighet på 92% av synligt ljus, jämfört med vanligt glas som ger ca 80% ljus och har en densitet på 1,15–1,19 g/ cm3, vilket är mindre än hälften av glas och PMMA är ett material som går utmärkt att återvinna. LED armaturen uppfyller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004.

Aluminiumhus
Materialet i LED armaturen gör att effektiviten kan öka och den totala energiförbrukningen reduceras och minskad energiförbrukning medför mindre utsläpp, vilket ger en förbättrad miljö. Aluminium är mycket korrosionsbeständigt (oxidskiktet som bildas på ytan bidrar till att skydda mot korrosion) och värmeledningsförmågan är mycket god, vilket ger en god värmeväxling. Aluminium lämpar sig särskilt för återvinning och kan återvinnas ett oändligt antal gånger. Densiteten på aluminium är 2,7 kg/dm3, dvs 1/3 av stålets.

Egenskaper
• Enkelt att byta
• Mycket energisnål
• Jämn ljusfördelning, tack vare kvalitativa lysdioder av hög kvalitet
• >50 000 timmar i genomsnittlig livslängd ( L80 prestanda)
• Inget flimmer
• Tänds direkt till full styrka utan fördröjning
• Pålitlig konstruktion
• Kvalitativa lysdioder

Kvalitet och tillförlitlighet
LED armaturen avger ett starkt ljus och med kvalitativa lysdioder blir det effektiva ljuset mycket större och slutresultatet är ett perfekt ljus.

Kostnadseffektiv
Låg energiförbrukning, minskar energikostnaderna avsevärt.

Starttid
Starttiden är ännu en annan viktig egenskap hos ljuskällor. LED armaturen tänds direkt till full styrka.

Flimmer
LED armaturen avger inte något störande (och enligt viss forskning farligt) flimmer.

Miljö
Innehåller inget kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) eller andra miljöpåverkande ämnen som strider mot RoHS-direktivet. Genom CE-märkningen garanterar vi att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Lampan har följande certifikat:
Ex, CE, TUV, UL, ETL, RoHs, EMC, IES

Denna LED armatur rekommenderar vi till tuffa miljöer, p.g.a. dess skyddande lamphölje. Tål stötar och vibrationer bättre än glödlampor, lysrör, lågenergilampor, metallhalogenlampor, kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor (HID), samt är betydligt mer energieffektiv. Livslängden på lysdioderna är hela ±50 000 timmar, vilket innebär att om de används 10 timmar per dag, håller de i mer än 13 år, vilket sparar arbetet med att byta lampor och investera i nya. LED armaturen är anpassad för kommersiell användning och mycket arbete har gjorts för att armaturen skall vara högeffektiv. Att använda denna LED armatur är en investering som lönar sig. Självklart är LED armaturen CE och RoHS godkänd. LED armatur för den kvalitetsmedvetne användaren, ger mycket verkningsfull prestanda, hög energieffektivitet och lång livslängd. Den exceptionellt långa livslängden gör LED armaturen perfekt för svåråtkomliga platser där underhållskostnaderna är höga.. Ger bra belysningnivå med LEDs alla fördelar, består av kvalitativa lysdioder. Den är byggd för att hålla, med utmärkt konstruktionskvalitet.

Bensinstation

 

Bensinstation

Bensinstation

 

Bensinstation

 

Bensinstation

 

Bensinstation

 

Bensinstation

 

Bensinstation

 

Bensinstation

 

Bensinstation

 

Bensinstation

 

Information om hur företag använder våra produkter på: http://www.ledochled.se/foretaget/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED