LED & LED

LED DOMO Spotlight Skena

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 13:54 CEST

Publicerat 2013-08-23 av Kristofer Blockhammar

Specialanpassad för att ersätta traditionell spotlight i skena, lämpliga applikationer är butik, galleria, kontor, skola, offentlig miljö, hotell och restaurang m.m

Grossistpriser / Nettopriser
Vi tillverkar produkten vid vår egna fabrik, innebär lägre kostnader och vi slipper fördyrande mellanhänder (varje extra försäljningsled ger extra kostnader för Er) och transporter, vilket gör att vi kan sälja produkten till Sveriges bästa priser. Då vi tillverkar produkten vid order, kan vi garantera den senaste LED teknologin, utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till produkten. Våra tekniska produktspecifikationer skall därmed ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar produkten. Vårt mål är tillhandahålla Sveriges bästa priser på professionell LED belysning, med utmärkt/premium kvalité, robust design, energieffektivt utförande, lång livslängd med bibehållen ljusstyrka.

Förord
LED tekniken används allt oftare i alla möjliga applikationer på grund av dess längre livslängd och energibesparande egenskaper. Jämfört med en halogenlampa kommer produkten att fungera i upp till 30 000 timmar och avsevärt minska ljusföroreningar. En installation där man använder produkten kommer att vara bättre rustad för att klara varma och kalla temperaturer än vad en traditionell lampa skulle vara, vilket gör produkten lämplig för krävande brukapplikationer. Produkten har en 100 - 1 000 gånger snabbare startrespons, vilket resulterar i ett direkt skarpt och perfekt ljus, installera produkten och upplev en ljus framtid.

Tillverkning
Utvecklingen och produktionen av produkten sker i vårt innovativa forsknings- och utvecklingscenter. Vi har sedan slutet på 1990-talet arbetat med och utvecklat LED belysningstekniken och produkten lanserades i mitten på 2013 och fortsätter utvecklats konstant och resultatet är den nuvarande energieffektiva och hållbara produkten. Produkten är utformad för att ge en kvalitetsljus i hela 30 000 timmar. Produkten har en unikt utvecklad patenterad drivrutin och speciellt utformad robust resistent aluminium- och plastprofilkonstruktion (som är tålig mot yttre påverkan, som vandalism, samt krävande installationsmiljöer), som löser problemet med värmeavledningen från lysdioderna, vilket maximerar livslängden. Utvecklingen inom LED teknologi sker idag i en snabb takt, varav alla produkten tillverkas vid order, vilket innebär att alla tekniska data skall ses som ett minimum. I produktens färgspektrum finns det inget ultraviolett- eller infrarött ljus, produkten är en konventionell "grön" ljuskälla. Vi kontrollerar alla elanslutningar med hög noggrannhet på samtliga produkter, för att undvika falska svetsningar och säkerställa att stabiliteten överensstämmer med våra högt ställda krav. Efter monteringen kontrolleras alla produkter automatiskt, inbegripet test av hög- och lågspänning, slå på och av produkten för att ytterligare konstatera/försäkra kvaliteten.

Distributionsfotometer
Distributionsfotometer är ett mycket automatiserat testsystem för optisk distribution, vilket kan uppnå CIE C-γ- och B-β mätprogram samtidigt, vi testar alla våra armaturer för deras fotometriska egenskaper.

IP klassificeringstest
Vi utför ordentliga IP klassificeringstester, då vi vet att produkten kommer att exponeras i krävande miljöer, alla våra IP klassificeringstester görs i vårt laboratorium och naturligtvis skickar vi även våra produkter till tredjepartslaboratorium för att garantera trovärdiga rapporter. IP klassificeringstester görs för att ange både graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten- och dammtät produkten är.

Vibrationstest
Efter att produkten är installerad, kommer omgivningen att producera vibrationen som överförs till produkten. Vi säkerställer därmed genom vibrationstest att alla komponenter i produkten klarar detta utan att några problem uppstår.

Modernt utseende och ökad säkerhet
Även gamla anläggningar kommer att få en uppdaterad modern känsla genom installation av LED lampor. Eftersom LED lampor ger en ljusare miljö, leder detta även till en ökning av säkerhetsmedvetenheten. Videosäkerhetskamerasystem identifierar mycket mer på grund av den ljusare ljusfärgen. Det finns ingen inblandning av belysningsfrekvensstörningar, vilket innebär att kamerabilderna blir trevligare att titta på, på grund av den ökade kvaliteten på bilderna.

Robust konstruktion
Robust lampa som varar i årtionden, den förväntade livslängden är 30 000 timmar. Lampan är också speciellt utformad för värmeavledning av lysdioderna för att maximera livslängden på lysdioderna.

Luftkonvektionskylelement
Produkten utnyttjar inbyggd kylfläkt, vilket hjälper värmeavledningen. Den unikt designade kylfläkten avleder på ett effektivt sätt värmen som uppstår från lysdioderna.

Kylfläkt
Lysdioderna har en är eutektisk lödningsförpackning, vilket är den mest avancerade lysdiodsförpackningstekniken i världen och är mycket bättre för högeffektivlysdioder än traditionell silverepoxiförpackning. Den eutektiska förpackningen avleder värmen mycket snabbare, vilket garanterar hög ljusstyrka och lång livslängd. För kritiska lödningar är eutektiskt lödning det bästa, då smältintervallet är noll, smältan går vid avsvalnandet direkt från flytande till fast form, vilker ger ordentlig vätning.

Livslängd
Lampan är utformad för att ge ett kvalitetsljus i ca 30 000 timmar.

Lumen
Lampan erbjuder den nyaste LED belysningstekniken och kommer att generera mer ljus än konventionella lampor, samt genererar besparingar på 80%. Lysdioderna har en verkningsgrad på <100-110 lm/W, vilket ger mycket ljus per watt.

Högkvalitativt Aluminiumhus
Materialet i produkten gör att effektiviten kan öka och den totala energiförbrukningen reduceras och minskad energiförbrukning medför mindre utsläpp, vilket ger en förbättrad miljö. Aluminium är mycket korrosionsbeständigt (oxidskiktet som bildas på ytan bidrar till att skydda mot korrosion) och värmeledningsförmågan är mycket god, vilket ger en god värmeväxling. Aluminium lämpar sig särskilt för återvinning och kan återvinnas ett oändligt antal gånger. Densiteten på aluminium är 2,7 kg/dm3, dvs 1/3 av stålets.

Egenskaper
• Enkelt att byta
• Mycket energisnål
• Jämn ljusfördelning, tack vare kvalitativa lysdioder av hög kvalitet
• 30 000 timmar i genomsnittlig livslängd ( L70 prestanda)
• Inget flimmer
• Tänds direkt till full styrka utan fördröjning
• Pålitlig konstruktion
• Kvalitativa lysdioder

Kvalitet och tillförlitlighet
Marknaden är full av LED lampor av dålig kvalitet och tillförlitlighet. Denna LED lampa avger ett starkt ljus. Med kvalitativa lysdioder blir det effektiva ljuset mycket större och slutresultatet är ett perfekt ljus.

Kostnadseffektiv
Låg energiförbrukning, minskar energikostnaderna avsevärt.

Miljö
Innehåller inget kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) eller andra miljöpåverkande ämnen som strider mot RoHS-direktivet. Genom CE-märkningen garanterar vi att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Lampan har följande certifikat:
CE & RoHs.

Denna LED lampa rekommenderar vi till tuffa miljöer, p.g.a. dess skyddande lamphölje. Tål stötar och vibrationer bättre än glödlampor, lysrör, lågenergilampor, metallhalogenlampor, kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor (HID), samt är betydligt mer energieffektiv. Livslängden på lysdioderna är ±30 000 timmar, vilket innebär att om de används 10 timmar per dag, håller de i mer än 8 år, vilket sparar arbetet med att byta armatur och investera i nya. LED lamporna är anpassad för kommersiell användning och mycket arbete har gjorts för att LED lamporna skall vara högeffektiv. Att använda denna LED lampa är en investering som lönar sig. Självklart är LED lampan CE och RoHS godkänd. LED armatur för den kvalitetsmedvetne användaren, ger mycket verkningsfull prestanda, hög energieffektivitet och lång livslängd. Den exceptionellt långa livslängden gör LED lampan perfekt för svåråtkomliga platser där underhållskostnaderna är höga.. Ger bra belysningnivå med LEDs alla fördelar, består av kvalitativa lysdioder. Den är byggd för att hålla, med utmärkt konstruktionskvalitet.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED