LED & LED

LED DOMO Växtbelysning PRO

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 08:36 CEST

Publicerat 2016-05-17 av Kristofer Blockhammar

LED DOMO Växtbelysning PRO

Vi tillverkar LED armaturen vid vår fabrik, innebär lägre kostnader och vi slipper fördyrande mellanhänder (varje extra försäljningsled ger extra kostnader för Er) och transporter, vilket gör att vi kan sälja LED armaturen till Sveriges bästa priser. Då vi tillverkar LED armaturen vid order, kan vi garantera den senaste LED teknologin, utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till LED armaturen. Våra tekniska produktspecifikationer skall därmed ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar armaturen. Vårt mål är tillhandahålla Sveriges bästa priser på professionell LED armatur, med utmärkt/premium kvalité, robust design, energieffektivt utförande, lång livslängd med bibehållen ljusstyrka.

Förord
LED tekniken används allt oftare i alla möjliga applikationer på grund av dess längre livslängd och energibesparande egenskaper. Jämfört med en vanligt armatur kommer LED armaturen att fungera i upp till 50 000 timmar och avsevärt minska ljusföroreningar. En installation där man använder LED armatur kommer att vara bättre rustad för att klara extremt varma och kalla temperaturer än vad en traditionellt armatur skulle vara, vilket gör LED armaturen lämplig för krävande applikationer. Dessutom har LED armaturen 100 - 1 000 gånger snabbare startrespons, vilket resulterar i ett direkt skarpt och perfekt ljus, installera LED armatur och upplev en ljus framtid.

Enorma mängder energi slösas bort i växthus där vår mat odlas, genom att växterna får för mycket och fel sorts ljus. Nästan alla grönsaker vi äter under vintern är odlade i växthus under natriumlampor, som är helt vanliga traditionella gatubelysningslampor. Mängden el som konsumeras i växthus idag är ungefär 160 terawattimmar, vilket är lika mycket som hela Sveriges elproduktion, potentialen med LED belysning gör att man kan minska detta slöseri men hela 50 procent, vilket motsvarar tio kärnkraftsreaktorer. LED armaturer/lampor som har olika färger är mycket bättre för växterna och sparar både energi, pengar och miljön.

Växtbelysning
Rektangulär eller cirkulär växtbelysningsarmatur för inomhusodling och plantuppdragning, LED armaturerna är mycket energisnåla i förhållande till den effekt de ger växterna/plantorna. Nackdelen är den för oss människor lite udda färgen blått respektive rött som man kanske inte föredrar i ett bostadsutrymme, men väl i växtrum, växthus eller källare.

Tillverkning
Utvecklingen och produktionen sker i vårt innovativa forsknings- och utvecklingscenter. Vi har sedan slutet på 1990-talet arbetat med och utvecklat LED belysningstekniken och LED armaturen lanserades i början på 2013 och har sedan dess utvecklats konstant och resultatet är den nuvarande energieffektiva och hållbara LED armaturen. LED armaturen är utformad för att ge en kvalitetsljus i hela 50 000 timmar och har har en unikt utvecklad patenterad drivrutin och speciellt utformad robust resistent aluminium-, rostfritt stål- och polymetylmetakrylatplastprofilkonstruktion (som är tålig mot yttre påverkan, som vandalism, samt krävande installationsmiljöer), som löser problemet med värmeavledningen från lysdioderna, vilket maximerar livslängden. Utvecklingen inom LED teknologi sker idag i en snabb takt, varav LED armaturen tillverkas vid order, vilket innebär att alla tekniska data skall ses som ett minimum. I LED armaturens färgspektrum finns det inget ultraviolett- eller infrarött ljus, LED armaturen är en konventionell "grön" ljuskälla. Vi kontrollerar alla elanslutningar med hög noggrannhet på samtliga LED armaturer, för att undvika falska svetsningar och säkerställa att stabiliteten överensstämmer med våra högt ställda krav. Efter monteringen kontrolleras LED armaturen automatiskt, inbegripet test av hög- och lågspänning, slå på och av för att ytterligare konstatera/försäkra kvaliteten.

Distributionsfotometer
Distributionsfotometer är ett mycket automatiserat testsystem för optisk distribution, vilket kan uppnå CIE C-γ- och B-β mätprogram samtidigt, vi testar alla våra armaturer för deras fotometriska egenskaper.

IP klassificeringstest
Vi utför ordentliga IP klassificeringstester, då vi vet att LED armaturen kommer att exponeras i tuffa miljöer, alla våra IP klassificeringstester görs i vårt laboratorium och naturligtvis skickar vi även våra produkter till tredjepartslaboratorium för att garantera trovärdiga rapporter. IP klassificeringstester görs för att ange både graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten- och dammtät produkten är.

Vibrationstest
Efter att LED armaturen är installerad, kommer omgivningen att producera vibrationen som överförs till armaturen. Vi säkerställer därmed genom vibrationstest att alla komponenter i LED armaturen klarar detta utan att några problem uppstår.

Modernt utseende
Även gamla lokaler kommer att få en uppdaterad modern känsla genom installation av LED armatur.

Robust konstruktion
Robust LED armatur som varar i årtionden, den förväntade livslängden är hela 50 000 timmar. LED armaturen är speciellt utformad för värmeavledning för att maximera livslängden.

Livslängd
LED armaturen är utformad för att ge ett kvalitetsljus i ca 50 000 timmar och är inte beroende av hur många gånger den sätts på och av. Rekommenderad belysningstid per dygn med LED växtbelysning är 10-16 timmar.

Lumen
LED armaturen erbjuder den nyaste LED belysningstekniken och kommer att generera mer ljus än konventionella lampor, samt genererar besparingar på 60% - 80%.

Polykarbonat (PC)
Polykarbonat (PC) är en transparent termoplast med exceptionell hållbarhet, med utmärkta optiska egenskaper för konstruktioner där god genomsikt krävs. Polykarbonat har en mycket god beständighet utomhus, bra hårdhet, mycket hög transparens, hög styvhet, reptålig, slagtålig, vattenavvisande, god åldringsbeständighet, låg vikt, mycket bra UV-beständighet och påverkas ej av alkaliska lösningar, utspädda syror eller oljor, samt är brandsäker eftersom den självslocknar. Polykarbonat kallas ofta "okrossbar plast" under namnet hammerglass, makrolon eller lexan och används till applikationer som ska vara stöt-, spark- och slagtåliga, den används också bland annat till visir, säkerhetsglas, inbrottsskydd, maskinskydd, flygplansfönster, CD-skivor och andra produkter som behöver vara hållbara och transparenta. Polykarbonat är lätt att förväxla med plexiglas, men man kan skilja dem åt genom att bända materialet. Plexiglaset kommer då brytas av medan polykarbonatet böjs. Polykarbonat behåller sina goda egenskaper över ett mycket brett temperaturintervall och blir inte sprött vid låga temperaturer. Polykarbonat (PC) har en densitet på 1,18 g/cm3 och är ett material som går utmärkt att återvinna. Armaturen uppfyller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004.

Termiskt Härdat glas
Glasskivan har utsatts för termisk härdning, denna process gör att det uppstår höga tryckspänningar i glasets yta. Termiskt härdat glas tål laster väsentligt bättre än vanligt glas, vilket gör att det blir upp mot fem gånger starkare än vanligt floatglas och uppfyller kraven för klass 1(C)3 - 1(C)1. Det håller för hårda sparkar eller en människa som faller handlöst mot glaset. Naturligtvis brister även härdat glas, om det belastas så mycket att tryckspänningen övergår i dragspänning, om ytskiktet försvagas med repor, om glaset utsätts för hårda slag med ett vasst föremål eller utsätt för ett hårt slag. Termiskt härdat glas har ett karakteristiskt brottmönster, det granulerar till en mängd småbitar som minimerar risken för allvarliga skärskador. Termiskt härdat glas har samma ljustransmittans och genomsikt före och efter härdningen.

Aluminium
Materialet i LED armaturen gör att effektiviten kan öka och den totala energiförbrukningen reduceras och minskad energiförbrukning medför mindre utsläpp, vilket ger en förbättrad miljö. Aluminium är mycket korrosionsbeständigt (oxidskiktet som bildas på ytan bidrar till att skydda mot korrosion) och värmeledningsförmågan är mycket god, vilket ger en god värmeväxling. Aluminium lämpar sig särskilt för återvinning och kan återvinnas ett oändligt antal gånger. Densiteten på aluminium är 2,7 kg/dm3, dvs 1/3 av stålets.

Bridgelux / Epistar / CREE lysdioder
Blåa lysdioder är bra för vegetativa grödor och röda lysdioder är bra för blommor (ökar tillväxten och stimulerar blomning).

Ljusvåglängd
Väl avvägda ljusvåglängder som passar de flesta användningsområden. Lysdioderna är utvecklade med specifika våglängder som stimulerar fotosyntes och klorofyllbildning. Används för uppdrivning av plantor, som ljustillskott under de mörka årstiderna eller där solljus saknas helt. De blåa våglängderna ökar biomassan och stimulerar klorofyllbildning och kan användas för uppdragning av plantor med lite mildare ljus eller för övervintring av växter i ett kallt utrymme. De röda våglängderna stimulerar rotinitiering, blomning och sträckningstillväxt och ökar tillväxten och används för det mesta ihop med blåa våglängder. Armaturerna finns i olika utföranden och olika effekter. Växter behöver olika färger för olika processer och med olika fäger på ljuset kan man påverka form, tillväxt och utvecklingshastighet av plantan. Möjligheten att kombinera specifika våglängder gör armaturen till den optimala lösningen för växthusodling.

Konventionella växtlampor som t.ex. metallhalogen (MH) och högtrycksnatrium (HPS) är inte optimala för växternas fotosyntes. Dessa avger lite ljus i rätt våglängd och växterna måste arbeta extra mycket för att konvertera till användbara våglängder.

Röd:Blå=8:1 är lämplig för olika arter av bladgrönsaker och blommor och stimulerar rotinitiering, blomning och sträckningstillväxt och ökar tillväxten.
Röd:Blå=7:1 är lämplig för olika arter av bladgrönsaker och blommor och stimulerar rotinitiering, blomning och sträckningstillväxt och ökar tillväxten.
Röd:Blå=20:3 är lämplig för olika arter av bladgrönsaker och blommor och stimulerar rotinitiering, blomning och sträckningstillväxt och ökar tillväxten.
Röd:Blå=6:1 är lämplig för olika arter av bladgrönsaker, växter och blommor och stimulerar rotinitiering, blomning och sträckningstillväxt och ökar tillväxten.
Röd:Blå=5:1 är lämplig för olika arter av bladgrönsaker, växter och blommor och stimulerar rotinitiering, blomning och sträckningstillväxt och ökar tillväxten.
Röd:Blå=4:1 är lämplig för olika arter av växter och frukter och stimulerar rotinitiering, blomning och sträckningstillväxt och ökar tillväxten.
Röd:Blå=3:1 är lämplig för olika arter av växter, frukter och vegetativa grödor och stimulerar rotinitiering, blomning och sträckningstillväxt och ökar tillväxten, samt ökar biomassan och stimulerar klorofyllbildning.
Röd:Blå=11:4 är lämplig för olika arter av växter, frukter och vegetativa grödor och stimulerar rotinitiering, blomning och sträckningstillväxt och ökar tillväxten, samt ökar biomassan och stimulerar klorofyllbildning.
Röd:Blå=2:1 är lämplig för olika arter av växter, frukter och vegetativa grödor och stimulerar rotinitiering, blomning och sträckningstillväxt och ökar tillväxten, samt ökar biomassan och stimulerar klorofyllbildning.
Röd:Blå=4:3 är lämplig för olika arter av frukter och vegetativa grödor och stimulerar rotinitiering, blomning och sträckningstillväxt och ökar tillväxten, samt ökar biomassan och stimulerar klorofyllbildning.
Röd:Blå=3:2 är lämplig för olika arter av frukter och vegetativa grödor och ökar biomassan och stimulerar klorofyllbildning, samt för övervintring av växter i ett kallt utrymme.

Egenskaper
• Enkelt att installera
• Mycket energisnål
• Jämn ljusfördelning
• >50 000 timmar i genomsnittlig livslängd ( L70 prestanda)
• Inget flimmer
• Tänds direkt till full styrka utan fördröjning
• Pålitlig och kvalitativ konstruktion

Kvalitet och tillförlitlighet
LED armaturen avger ett starkt ljus och med kvalitativa lysdioder blir det effektiva ljuset mycket större och slutresultatet är ett perfekt ljus.

Kostnadseffektiv
Låg energiförbrukning, minskar energikostnaderna avsevärt.

Starttid
Starttiden är ännu en annan viktig egenskap hos ljuskällor. LED armaturen tänds direkt till full styrka.

Flimmer
LED armaturen avger inte något störande (och enligt viss forskning farligt) flimmer.

Miljö
Innehåller inget kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) eller andra miljöpåverkande ämnen som strider mot RoHS-direktivet. Genom CE-märkningen garanterar vi att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Armaturen har följande certifikat:
CE, UL, RoHs, EMC

Denna LED armatur rekommenderar vi till växtrum och växthus, p.g.a. dess effektiva energisnåla växtbelysning. Tål stötar och vibrationer bättre än glödlampor, lysrör, lågenergilampor, metallhalogenlampor, kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor (HID), samt är betydligt mer energieffektiv. Livslängden på lysdioderna är hela ±50 000 timmar, vilket innebär att om de används 15 timmar per dag, håller de i mer än 9 år, vilket sparar arbetet med att byta lampor och investera i nya. LED armaturen är anpassad för kommersiell användning och mycket arbete har gjorts för att armaturen skall vara högeffektiv. Att använda denna LED armatur är en investering som lönar sig. Självklart är LED armaturen CE och RoHS godkänd. LED armatur för den kvalitetsmedvetne användaren, ger mycket verkningsfull prestanda, hög energieffektivitet och lång livslängd. Den exceptionellt långa livslängden gör LED armaturen perfekt för svåråtkomliga platser där underhållskostnaderna är höga. Ger bra belysningnivå med LEDs alla fördelar, består av kvalitativa lysdioder. Den är byggd för att hålla, med utmärkt konstruktionskvalitet.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi firar 10 års jubileum 2014. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, kommuner, industri, fastighetsägare, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.