LED & LED

LED ersätter halogen på museum

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 13:20 CET

Av Kristofer Blockhammar

Jordan Schnitzer Museum of Art i Eugene, Oregon, har en permanent samling asiatisk konst, antikviteter, modern konst och skulpturer. Under 2011 ställdes även ett antal digitala fotografier av konstnären Chris Jordan ut.

Galleriet var upplyst med vertikalt ljus på bilderna för att ge en dramatisk effekt, högst med 198 lux och lägst med 11 lux. Besökarna är vana vid de ljussken som är gemensamma för museer där bevarande av konst är ett primärt mål.

De sammanlagt 54 LED lamporna använder 1 403 kWh per år jämfört med 9 851 kWh för de gamla halogenlamporna, samt att LED lamporna håller 10 gånger längre än halogenlamporna.

För att få en ”feedback” på utseende och godtagbarheten av LED PAR38 ersättningslamporna, skedde en sida-per-sida ersättning i början. Fyra gånger tre konstverk (en oljemålning med en bred färgpalett, en fotografisk svartvit bild och en färg bild) av liknande art från museets arkiv var monterad på en enda grå vägg. Varje del var upplysta med en av fyra olika lampor (utsedda lampor A till D). Det fanns tre LED lampor och en halogenlampa, alla med en färgtemperatur mellan 2 638K och 2 821K. Museet personal och besökarna uppmanades att iaktta de fyra delarna och fylla i ett frågeformulär.

Museet personal föredrog lampa C (LED lampa) för dess belysningsjämnhet, behagliga ljussken, låga värmeutstrålning, färgåtergivning, läsbarhet, lämplighet för belysning på färgmålningen och den svartvita bilden. Besökare föredrog en annan LED ersättare (lampa B), men fann halogenlampan lika lämplig. Intressant nog föredrog varken allmänheten eller personalen tydligt alternativet med halogenlampa (lampa D).

Denna demonstration visade att noggrant utvalda LED lampor kan ge en motsvarande eller bättre belysning av konst i jämförelse med halogenlampor, medan de använder endast en bråkdel (14% i detta fall) av den senares energianvändning. Både konstnären och personalen, som förväntas ha höga normer för synlighet och färgåtergivning av konstnärliga detaljer, gav högt beröm för LED belysningen.

De högre initiala kostnaderna för LED lamporna uppvägs av minskade kostnader för elektricitet och underhåll (livslängden för LED lamporna är ca 50 000 timmar eller ca 20 år på detta museum).

______________________________________

För ytterligare information

Kristofer Blockhammar - Affärsområdeschef Skandinavien

Kristofer Blockhammar ser fantastiska framtidsutsikter och en enorm marknad för LED & LED´s innovativa produkter och system. Han har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektiva produkter och system. Den tekniska utvecklingen har kommit långt och belysningsystemen är så effektiva att en investering i produkterna och systemen ger en mycket tilltalande pay-back tid. Den här tekniken kommer att ytterligare utvecklas och sannolikt tillämpas på många områden.

Direkt: +46 (0)73 679 35 50

E-post: kristofer.blockhammar@ledochled.se

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.