LED & LED

LED firar 50 årsjubileum

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 13:05 CEST

Av Kristofer Blockhammar

Moderna LED föddes för 50 år sedan denna månad och har blivit en daglig elektronisk ljusanordning som finns i många produkter. 2011 Stod allmänbelysning för den största andelen (35%) av den totala LED marknaden, följt av mobila enheter (30%) och signalering/skyltar (18%). År 2020 förväntas kostnaderna för en LED lampa vara halva dess nuvarande kostnad.

För femtio år sedan skapades den första praktiska lysdioden, uppfinningen gav upphov till det kommersiella införandet av LED och visades för marknaden så tidigt som 1964. Dessa handgjorda enheter var dyra och för bara några årtionden sen, fanns bara röda lysdioder, med tanke på sin dåvarande miniatyrstorlek hade röda lysdioder bara tillräcklig ljusstyrka och livslängd för att användas som indikatorer i fickminiräknare och digitala klockor och lanserades i början av 1970-talet. Sedan dess har tillväxten för LED applikationer drivits av innovation i materialvetenskap, optik och utvecklingen av halvledarteknik, en högre ljusproduktion, bättre effektivitet och ett ökande utbud av färger. Användningen av olika halvledarföreningar har möjliggjort utvecklingen av LED lampor som fungerar över hela det synliga spektrumet. Tekniken har avancerat från rött, till oranga, gula och gröna lysdioder på 1980-talet, första högintensiva blåa lysdioden kom ett decennium senare. 1991 gjordes ytterligare ett LED genombrott med utvecklingen av vit LED belysning. Det är naturligtvis inte endast det breda spektrumet av LED färger som nu finns tillgängliga, utan också den betydligt ökade ljusintensitet och högre energieffektivitet som har drivit utvecklingen.

Användning av lysdioder för bakgrundsbelysning av LCD-skärmar är nu utbredd i mobiltelefoner, digitalkameror, MP3-spelare och TV-apparater. En förgrening av lysdioder som är viktigt att nämna är organisk LED teknik eller OLEDs, som är i huvudsak ett lager elektroluminiscentmaterial mellan två organiska polymerer, OLED tekniken kommer att lägga till en ny dimension till belysningen. Man har gjort betydande förbättringar av processerna med tillverkning av färg (RGB) OLED skärmar, nyligen presenterades världens första färg (RGB) OLED modul som levererar en ljusstyrka på upp till 2 000 cd/m². Arkitekter och inredningsarkitekter kan använda OLED teknik för att skapa atmosfärisk belysning utan reflexer eller obekväm intensitet. OLEDs är särskilt lämpade för kreativ scenbelysning och erbjuder harmonisk mjuk ljusproduktion, integrerad kalibrering och en jämn fördelning av ljuset från panel till panel.

Lysdioder är idag mer eller mindre standard i offentlig utomhusbelysning som trafikljus, vägmärken och anslagstavlor. Bilindustrin ersätter belysningen med lysdioder, genom deras energieffektivitet är LED lampor särskilt lämpade för el- och hybridbilar, LED strålkastare utökar körsträckan för elbilar. Akvarier, fjäderfä och trädgårdsnäringsbelysning är också områden som är redo för betydande tillväxt med LED belysning. Till exempel är växter mycket känsliga för vissa våglängder av ljus, vilket resulterar i ökad klorofyllabsorption och fotosyntes när de utsätts för blått och rött ljus.

Lysdioderna kommer att bli den ledande energieffektiva belysningsenheten de närmaste åren, den tar över från den idag dominerande tekniken med glöd-, halogen- och kompaktfluorescerande (CFL) lampor. Marknaden för lysdioder för allmänna belysningsändamål når 133 miljarder kronor (15,5 miljarder euro) 2012 och 215 miljarder kronor (25 miljarder euro) 2017. I september 2012 trädde ett förbud mot produktion och import av vanliga glödlampor i kraft över hela Europeiska unionen, detta har trätt i kraft på grund av den skrämmande dåliga energieffektivitet som traditionella glödlampor levererar, vanligtvis används mindre än 10% av den energi som levereras till lampan för att skapa synligt ljus. Detta innebär att konsumenter och yrkesverksamma nu måste välja lågenergibelysningsalternativ, som LED (lysdioder) och kompaktlysrör (lågenergilampor). Till skillnad från lågenergilampor har LED lampor fem gånger längre livstid, aktiveras direkt och innehåller inte farliga ämnen som kvicksilver. LED lampor har även en bättre motståndskraft mot stötar och vibrationer. Lysdioder blir alltmer ”smarta” och kommer så småningom få sin egen IP-adress, även till enskilda LED lampor, vilket innebär att vi kan styra belysningen i våra hem och kontor från våra smarta telefoner.

Oavsett hur framtiden ser ut, ser det ljust ut för lysdioder.

Information om hur företag använder våra produkter på: http://www.ledochled.se/foretaget/

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.