LED & LED

LED flygfältsbelysning

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2012 14:50 CEST

Av Kristofer Blockhammar

Lysdiod (LED) teknik innebär betydande effektiviseringar för flygfältsbelysning, främst när det gäller möjligheterna till längre operativt liv och ökad effektivitet jämfört med glödlampor, vilket ännu är den vanligaste ljuskällan på flygplatsbanor idag.

En nyligen släppt rapport sammanfattar svar från flygplatser på en undersökningsenkät om sina erfarenheter med LED flygfältsbelysning. Rapporten konstaterar att det största området för besparingar är minskade underhållsbehov p.g.a. lysdiodernas långa livslängd, samt den lägre energianvändningen då LED är mycket energieffektivare än glödlampor.

LED flygfältsbelysning använder mycket mindre energi än glödlampor, men flygfältens elektriska system är optimerade för glödlampor, inte lysdioder. Ännu mer energi kan sparas om elektriska system utformats med lysdioder i åtanke. Många flygplatser undersöker nu nya elektriska infrastrukturer för flygfältsbelysningen, som kommer att bidra till att maximera energibesparingarna och tillförlitligheten.

Rapporten i sin helhet, klicka här.

LED belysning ger en möjlighet till lägre energianvändning. Bland alla energieffektivitets förbättringar, har belysningen antagligen den högsta avkastningspotentialen på investeringen.

Information om hur företag använder våra produkter på: http://www.ledochled.se/foretaget/

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.