LED & LED

LED Gatubelysning specialanpassad för Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 16:22 CET

Publicerat 2012-12-17 av Kristofer Blockhammar

LED tekniken används allt oftare i alla möjliga applikationer på grund av dess längre livslängd och energibesparande egenskaper. Jämfört med en HPS (högtrycksnatrium) gatubelysning kommer en LED gatubelysning att fungera i upp till 50 000 timmar och avsevärt minska ljusföroreningar. En installation där man använder LED Gatubelysning DOMO kommer att vara bättre rustad för att klara extremt varma och kalla temperaturer än vad en traditionell HPS gatubelysning skulle vara, vilket gör LED Gatubelysning DOMO lämplig för krävande utomhusbrukapplikationer.

Dessutom har LED Gatubelysning DOMO en 100 - 1 000 gånger snabbare startrespons, vilket resulterar i ett direkt skarpt och perfekt ljus, installera LED Gatubelysning DOMO och upplev en ljus framtid.

Vår LED Gatubelysning DOMO finns idag installerade i mer än 140 länder, bara under 2010 installerades mer är 30 000 LED Gatubelysning DOMO.

Tillverkning
Utvecklingen och produktionen av LED Gatubelysning DOMO sker i vårt innovativa forsknings- och utvecklingscenter. Vi har sedan slutet på 1990-talet arbetat med och utvecklat LED gatubelysningstekniken och LED Gatubelysning DOMO lanserades i början på 2000-talet och har sedan dess utvecklats konstant och resultatet är den nuvarande energieffektiva och hållbara LED Gatubelysning DOMO. LED Gatubelysning DOMO är utformad för att ge en kvalitetsljus i hela 50 000 timmar. LED Gatubelysning DOMO har en unikt utvecklad patenterad drivrutin och speciellt utformad robust resistent aluminium- och polykarbonatplastprofilkonstruktion (som är tålig mot yttre påverkan, som vandalism, samt krävande installationsmiljöer), som löser problemet med värmeavledningen från lysdioderna, vilket maximerar livslängden. Utvecklingen inom LED teknologi sker idag i en snabb takt, varav alla våra LED Gatubelysning DOMO tillverkas vid order, vilket innebär att alla tekniska data skall ses som ett minimum. I LED Gatubelysning DOMO´s färgspektrum finns det inget ultraviolett- eller infrarött ljus, vår LED Gatubelysning DOMO serie är en konventionell "grön" ljuskälla. Vi kontrollerar alla elanslutningar med hög noggrannhet på samtliga våra LED Gatubelysning DOMO, för att undvika falska svetsningar och säkerställa att stabiliteten överensstämmer med våra högt ställda krav. Efter monteringen kontrolleras alla våra LED Gatubelysning DOMO automatiskt, inbegripet test av hög- och lågspänning, slå på och av LED Gatubelysning DOMO för att ytterligare konstatera/försäkra kvaliteten på våra LED Gatubelysning DOMO.

Distributionsfotometer
Distributionsfotometer är ett mycket automatiserat testsystem för optisk distribution, vilket kan uppnå CIE C-γ- och B-β mätprogram samtidigt, vi testar alla våra armaturer för deras fotometriska egenskaper.

IP klassificeringstest
Vi utför ordentliga IP klassificeringstester, då vi vet att vår LED Gatubelysning DOMO kommer att exponeras i tuffa miljöer, så vi försäkrar oss om att produkten är vattentät, alla våra IP klassificeringstester görs i vårt laboratorium och naturligtvis skickar vi även våra produkter till tredjepartslaboratorium för att garantera trovärdiga rapporter. IP klassificeringstester görs för att ange både graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten- och dammtät produkten är.

Vibrationstest
Efter att vår LED Gatubelysning DOMO är installerad, kommer trafiken att producera vibrationen som överförs till lampstolpen, som sedan överförs till armaturen. Vi säkerställer därmed genom vibrationstest att alla komponenter i armaturen klarar detta utan att några problem uppstår.

Modernt utseende och ökad säkerhet
Även gamla gatubelysningsanläggningar kommer att få en uppdaterad modern känsla genom installation av LED armaturer. Eftersom LED armaturerna ger en ljusare miljö, leder detta även till en ökning av säkerhetsmedvetenheten. Videosäkerhetskamerasystem identifierar mycket mer på grund av den ljusare ljusfärgen. Det finns ingen inblandning av belysningsfrekvensstörningar, vilket innebär att kamerabilderna blir trevligare att titta på, på grund av den ökade kvaliteten på bilderna.

Robust konstruktion och LED ljus i 1
Robust aluminium- och polykarbonatplastarmatur som varar i årtionden och den smarta designen gör den enkel att montera och ersätta. Den förväntade livslängden är hela 50 000 timmar (L70). Den robusta aluminium- och polykarbonatplastarmatur är vandalism- och stöldsäker, samt är speciellt utformad för värmeavledning av lysdioderna för att maximera livslängden på lysdioderna.

Modularisering
LED Gatubelysning DOMO är tillverkad i modularisering, som är mycket lätt att demontera och återmontera, vilken gör den lätt att underhålla. När det uppstår skador, kan man ersätta den trasiga modulen och behöver inte byta ut hela armaturen.

Luftkonvektionskylelement
LED Gatubelysning DOMO utnyttjar till fullo luftkonvektionen av luftflödet som uppstår av bilar i rörelse, vilket hjälper värmeavledningen. Den unikt designade kylflänsen avleder på ett effektivt sätt värmen som uppstår från lysdioderna och transformatorn.

Konstant spänning och ström
Strömförsörjningen är utformad för att ge konstant spänning och ström, vilket skyddar lysdioderna mycket bra och gör att dessa ger mer ljus och producerar mindre värme och får en maximal livslängd.

Justerbar monteringsvinkel
LED Gatubelysning DOMO kan monteras i olika vinklar, genom att man enkelt kan justera stolpfästet, vilket underlättar installation och ger bästa möjliga ljusvinkel.

Eutektisk lödningsförpackning
Lysdioderna har en är eutektisk lödningsförpackning, vilket är den mest avancerade lysdiodsförpackningstekniken i världen och är mycket bättre för högeffektivlysdioder än traditionell silverepoxiförpackning. Den eutektiska förpackningen avleder värmen mycket snabbare, vilket garanterar hög ljusstyrka och lång livslängd. För kritiska lödningar är eutektiskt lödning det bästa, då smältintervallet är noll, smältan går vid avsvalnandet direkt från flytande till fast form, vilker ger ordentlig vätning.

Enkel kabelanslutning
Det finns en liten lucka på toppen av armaturen för enkel kabelanslutning, vilket underlättar och sparar tid vid installation.

Livslängd
Armaturens lysdioder är utformade för att ge ett kvalitetsljus i ca 12 år (50% av dygnet, året runt), strömindikatorn har en unikt utvecklad patenterade drivrutin.

Luminans
Armaturen erbjuder den nyaste LED belysningstekniken och kommer att generera mer ljus än konventionell gatubelysning, samt generera besparingar på 80-90%.

Horisontalt 120°/140°/160° / Vertikalt 45°/60°
LED Gatubelysning DOMO har en särskild utvecklad lins som gör att ljuset sprids horisontalt i 120°/140°/160° vinkel och vertikalt i 45°/60° vinkel, vilket ger optimal ljusfördelningen.

Polykarbonat (PC) lins
LED Gatubelysning DOMO lins är gjord av Polykarbonat (PC) som är en transparent termoplast med exceptionell hållbarhet, med utmärkta optiska egenskaper för konstruktioner där god genomsikt krävs. Polykarbonat har en mycket god beständighet utomhus, bra hårdhet, mycket hög transparens, hög styvhet, reptålig, slagtålig, vattenavvisande, god åldringsbeständighet, låg vikt, mycket bra UV-beständighet och påverkas ej av alkaliska lösningar, utspädda syror eller oljor, samt är brandsäker eftersom den självslocknar. Polykarbonat kallas ofta "okrossbar plast" under namnet hammerglass, makrolon eller lexan och används till applikationer som ska vara stöt-, spark- och slagtåliga, den används också bland annat till visir, säkerhetsglas, inbrottsskydd, maskinskydd, flygplansfönster, CD-skivor och andra produkter som behöver vara hållbara och transparenta. Polykarbonat är lätt att förväxla med plexiglas, men man kan skilja dem åt genom att bända materialet. Plexiglaset kommer då brytas av medan polykarbonatet böjs. Polykarbonat behåller sina goda egenskaper över ett mycket brett temperaturintervall och blir inte sprött vid låga temperaturer. Polykarbonat (PC) har en densitet på 1,18 g/cm3 och är ett material som går utmärkt att återvinna. LED Gatubelysning DOMO uppfyller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004.

Egenskaper
• Enkelt att byta - inga nya kablar
• Mycket energisnål
• Jämn ljusfördelning, tack vare högkvalitativa lysdioder av hög kvalitet
• 50 000 timmar i genomsnittlig livslängd ( L70 prestanda)
• Inget flimmer
• Tänds direkt till full styrka utan fördröjning
• Optimal belysningsvinkel, Horisontalt 120°/140°/160° / Vertikalt 45°/60°
• Pålitlig konstruktion
• Högkvalitativa lysdioder är betydligt ljusare än vanlig lysdiodslampa

Kvalitet och tillförlitlighet
Marknaden är full av LED lampor av dålig kvalitet och tillförlitlighet. Denna LED armatur avger ett starkt ljus. Med högkvalitativa lysdioder blir det effektiva ljuset mycket större och slutresultatet är ett perfekt ljus.

Kostnadseffektiv
Låg energiförbrukning, minskar energikostnaderna avsevärt.

Miljö
Innehåller inget kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) eller andra miljöpåverkande ämnen som strider mot RoHS-direktivet. Genom CE-märkningen garanterar vi att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Denna LED armatur rekommenderar vi till tuffa miljöer, p.g.a. dess skyddande lamphölje (IP 65). Tål stötar och vibrationer bättre än glödlampor, lysrör, lågenergilampor, metallhalogenlampor, kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor (HID), samt är betydligt mer energieffektiv. LED armaturen är anpassad för kommersiell användning och mycket arbete har gjorts för att armaturen skall vara högeffektiv. Att använda denna LED armatur är en investering som lönar sig. Självklart är LED armaturen CE och RoHS godkänd. LED armatur för den kvalitetsmedvetne användaren, ger mycket verkningsfull prestanda, hög energieffektivitet och lång livslängd. Alla våra armaturer är av högsta kvalitet och denna armatur har ett hölje i aluminium, vilket är ett tåligt och lätt material. Den exceptionellt långa livslängden gör LED armaturer perfekt för svåråtkomliga platser där underhållskostnaderna är höga. Ger bra belysningnivå med LEDs alla fördelar, består av högkvalitativa lysdioder. Den är byggd för att hålla, med perfekt konstruktionskvalitet (premium komponenter).

Information om hur företag använder våra produkter på: http://www.ledochled.se/foretaget/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED