LED & LED

LED gatubelysningens utveckling

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 10:16 CET

Av Kristofer Blockhammar

Samhälle - Lysdioder (LED) förekommer numera ofta i trafiksignaler och fordonens strålkastare och kommer framöver mer och mer att installeras i övriga ljuskällor, som förbättrar ljuskvaliteten i våra städer och samhällen. Den kommunala gatubelysningen ersätts idag med lysdioder (LED) vilket förbättrar våra gemensamma nattliga miljöer och samtidigt väsentligt minskar energi- och underhållskostnaderna.

Administratörerna i kommunerna är väl bevandrade i de finansiella kostnaderna för driften av gatubelysningen. Den kan stå för upp till en fjärdedel av en kommuns energikostnader, medan underhållet kan kosta ytterligare 15-25 procent av den årliga energikostnaden. De flesta kommuner saknar dock grundläggande kunskap om belysningssystem och teknik.

De vill ha LED belysning, men de kan ofta inte korrekt formge en kravspecifikation, som kommer att ge den bästa energibesparingen, bästa ekonomiska värde, längsta hållbarhet och billigaste underhåll.

Rätt LED gatubelysningssystem konsumerar 60 till 70 procent mindre energi än befintlig högtrycksnatrium belysningsteknik.

Kommunerna behöver ofta någon som vägleder dem genom de tekniska aspekterna för att välja ett belysningssystem som kommer att bli det bästa för deras särskilda behov.

För första gången sedan Edisons glödlampa, finns nu möjlig potential att uppfylla alla tre viktigaste behoven för belysning, nämligen belysningsprestanda, belysningssynlighet och operativa effektivitet. Nu finns det möjlighet att tillhandahålla ljus hur vi vill, när vi vill, till en driftskostnad som vi har råd med.

Bland de större förhindren för uppgradering till lysdioder är investeringskostnaden, det är viktigt att man identifierar lämpliga armaturen vilket är avgörande för en lyckad investering.

Undersökningar har lagt märke till en negativ allmän reaktion i bostadsområden, där LED belysning med en färgtemperatur på 5 000-6 000 K har installerats, ljuset uppfattas som kallt och ogästvänligt, justeras temperaturen till 4 000 K ändrats reaktionen till positivt.

Förutom att erbjuda ett högkvalitativt ljus är lysdioder mycket effektiva och tåliga för vibration, de fungerar bra i kalla temperaturer och de är smidiga. Trots dessa egenskaper fortsätter det stora hindret för större genomslag på marknaden att vara investeringskostnaden, som ofta är dubbelt så hög jämfört med konventionella belysningskällor. Men de ekonomiska driftsaspekterna av lysdioder börjar slå igenom och priset för lysdioder sjunker konstant. Idag är en enkel återbetalningstid ca fem till sju år för kommunerna, om man lägger till incitament och de minskade kassaflödet för besparingarna i energi- och underhållskostnader, får man ett ganska bra ekonomiskt program.

Medan inbrytningarna av LED belysning görs i storstadsområden, kämpar mellanstora och små samhällen ofta med att klara investeringskostnaden. Men det finns ingen kommun som är för liten för att genomföra en konvertering till LED.

LED lampan är utmärkt för kommersiella och industriella applikationer, då dess höga prestanda, optiska design, excellenta värmehantering och materialkompatibilitet gör lampan till en vinnare. Den förser användaren med ett belysningsalternativ som minskar energiförbrukningen i den inre och yttre belysningen, vilket sparar en avsevärd summa pengar i minskade elräkningar.

För att ge ytterligare engagemang för miljön, är LED armaturer RoHS kompatibla och konstruerade utan UV/IR strålning eller farligt material.

Information om hur företag använder våra produkter på: http://www.ledochled.se/foretaget/

_________________________________________________________

Marknadschef

Kristofer Blockhammar ser fantastiska framtidsutsikter och en enorm marknad för LED & LED´s innovativa produkter och system. Han har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektiva produkter och system. Den tekniska utvecklingen har kommit långt och belysningsystemen är så effektiva att en investering i produkterna och systemen ger en mycket tilltalande pay-back tid. Den här tekniken kommer att ytterligare utvecklas och sannolikt tillämpas på många områden.

Direkt: +46 (0)73 679 35 50

E-post: kristofer.blockhammar@ledochled.se

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

_________________________________________________________

Stad installerar högkvalitativ och energisnål LED gatubelysning

16 feb 2012 ... Stad installerar högkvalitativ och energisnål LED gatubelysning ... LED gatubelysning är en optimal lösning för kommuner över hela landet och ...

 

Fråga: Vi har tänkt installera LED gatubelysning i vår samfällighet.

Fråga: Vi har tänkt installera LED gatubelysning i vår samfällighet. Ger LED lampor samma ljus vid minus 20 som vid normal temperatur? Hur lång kan en ...