LED & LED

LED lampor ger globala besparingar på 700 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2012 16:23 CEST

Av Kristofer Blockhammar

Den globala trenden att uppgradera till LED lampor kommer att skapa globala energibesparingar på 700 miljarder kronor under de kommande fem åren, enligt en ny rapport från IMS Research. Även om användningen av LED lampor för allmänna belysningsändamål inte för närvarande är utbredd, avslöjar rapporten att en snabb spridning av LED lamporkommer att resultera i en potentiell marknad för mer än 4 miljarder sålda enheter senast 2016. En stor del p.g.a. av väntad lagstiftning, men det förväntas även accelerera då konsumenter blivit mer medvetna om de långsiktiga besparingar som kan uppnås jämfört med konkurrerande belysningsteknik.

Minskad miljöpåverkan genom byte till LED belysning kommer att ha är enorm betydelse. Belysning står för närvarande för cirka 19 procent av världens energiförbrukning. Rapporten förutspår att 2016 kommer omkring 15 procent av alla belysning bestå av LED, vilket skulle minska den globala energiförbrukningen för belysning med cirka 20 procent.

Eftermonterade LED lampor använder bara en bråkdel av glödlampans energi för att tillhandahålla en liknande luminans/ljusstyrka, enligt prognoser kommer man enbart under 2012 genom att eftermontera LED lampor i stället för glödlampor att generera energibesparingar på mer än 30 gigawatt timmar och senast 2016 kommer bara dessa bytet att generera energibesparingar på mer än 300 gigawatt timmar. Det beräknas att den femåriga totala summan kommer att vara mer än 800 gigawatt timmar, värt mer än 700 miljarder kronor. För att generera 800 gigawatt timmar behövs mer än 50 kärnkraftverk med full kapacitet. I en tid när världen kämpar för att balansera användningen av mer hållbara energikällor, kan LED belysning vara en stor del av lösningen.

Fördelarna med att använda LED lampor för konsumenten är minskningen av hushållets energiräkning. Det kostar i genomsnittshushållet 140 kronor att köpa och driva en glödlampa, i fyra timmar per dag i ett år. Att köpa och driva en LED lampa för samma tidsperiod skulle kosta 110 kronor, en besparing på 20 procent. Men kompakt lysrör (lågenergilampor) konkurrerar effektivt med LED lampor och är ett populärt alternativ till glödlampor. Lågenergilampor kostar i genomsnitt bara 42 kronor att köpa och driva i ett år, vilket gör den till det bästa ekonomiska alternativet idag. LED lampor använder i genomsnitt hälften av effekten för samma luminans/ljusstyrka som en lågenergilampa, fördelarna med LED lampor uppenbarar sig på längre sikt, samt av motviljan mot lågenergilampor på grund av deras dåliga kvalitet. En LED lampa har en medellivslängd på 30 000 timmar vilket är 30 gånger längre än en glödlampa och 3,75 gånger längre än en lågenergilampa. Om besparingarna beräknades under lampans livstid, bli LED lampan den billigaste lösningen. Till exempel, skulle ett typiskt hus med 15 lampor spara mer än 35 700 kronor över 20 år genom att byta från glödlampor till LED lampor. Ett hus med lågenergilampor skulle spara nästan 3 500 kr under 20 år genom att byta till LED lampor. Dessa besparingar kommer att öka ytterligare då investeringskostnaden för LED lampor kommer att fortsätta att sjunka betydligt, särskilt under de kommande fem åren.

LED belysning ger en möjlighet till lägre energianvändning. Bland alla energieffektivitets förbättringar, har belysningen antagligen den högsta avkastningspotentialen på investeringen.

Information om hur företag använder våra produkter på: http://www.ledochled.se/foretaget/

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.