LED & LED

LED lampor minskar energiförbrukningen

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2014 11:41 CET

Publicerat 2014-02-10 av Kristofer Blockhammar

Ljusreglering är ofta ett avgörande krav och med 24VDC LED DOMO Downlight, kan man använda PWM (Pulsbreddsmodulering) styrning, vilket är det bästa sättet att ljusreglera LED.

Fördelarna med 24VDC LED DOMO Downlight är att de ofta ger en omedelbar 76 % energibesparing och en återbetalningstid (ROI*) på mindre än ett år, samt en kraftigt minskad underhållskostnad p.g.a. av att LED armaturerna har en livslängd på ca 50 000 timmar (L70**). Betydande CO2 utsläppsbesparingar är även något som många företag i dag eftersträvar, vilket man får på köpet, då energiförbrukningen minskar.

LED DOMO Downlight är även enkla att installera och med steglös dimmer funktion (PWM***), får man en belysning som smidigt kan styras. Finns även andra fördelar med PWM teknik, som att om man ljusreglerar belysningen till t.ex. 50 %, minskar energiförbrukningen med 50 % och livslängden på LED armaturerna ökar med 50 %.

* ROI efter engelskans "Return on Investment", är annuiteten delat med grundinvesteringen. Den kan fylla samma funktion som kapitalvärdeskvoten, vid investeringar med olika livslängd. Det innebär i stort sett att den bara fyller en funktion vid jämförelser av investeringar av olika storlek och livslängd, och endast när kapitalknapphet råder. Den indikerar även investeringens räntabilitet.

** Livslängden är en jämförelse som är belysningsindustrins sätt att mäta livslängden i form av medellivslängd, tyvärr beräknar man olika mellan LED, där man utgår från 70% (L70) av det ursprungliga ljusflödet och lysrör, halogen-, lågenergi- och glödlampor, där man utgår från 50% (L50) av det ursprungliga ljusflödet. Ibland används begreppet den ekonomiska livslängden för lysrör, halogen-, lågenergi- och glödlampor, vilket är den tidpunkt efter vilken normalt 70% (L70) av den totala ljusmängden återstår. För vissa LED specialarmaturer kan man ibland t.o.m. använda 80% (L80). En normal livslängd är beroende på flera olika faktorer, utformningen, dess termiska resistans m.m.

*** PWM (Pulsbreddsmodulering) är den bästa tekniken för att dimma LED, men det är inte helt enkelt, ska absolut inte gå under 100 Hz, enligt vissa undersökningar kan vissa uppfatta hela 300 Hz som störande. Styrningen vid pulsbreddsmodulering sker med två parametrar cykeltid och tillslagstid. Cykeltiden, som är konstant, bör alltså inte vara under 100 Hz, PWM systemets uppgift är att bestämma tillslagstiden, det vill säga hur lång tid styrdonet ska vara tillslaget under varje cykel. Fördelen med pulsbreddsmodulering är att det är en mer energibesparande lösning jämfört med att arbeta med kontinuerliga styrdon. För låg Hz kan uppfattas som flimmer och orsaka störningar och i vissa fall ge upphov till huvudvärk. Stroboskopiska effekter kan även leda till en ökad olycksrisk genom att den upplevda rörelsen från roterande maskiner kan uppfattas som en förändrad rotation eller rörelse, man bör därför inte använda dimmer funktioner i dessa miljöer.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED