LED & LED

LED och objektiv nedbrytning

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2016 12:44 CEST

Publicerat 2016-09-21 av Kristofer Blockhammar

LED och objektiv nedbrytning

Lysdioder är i allmänhet en mycket resistent ljuskälla. Men lim, beläggningar, o-ringar, packningar och andra material som ofta används i konstruktionen av LED-baserade armaturer eller lampor, innehåller ofta flyktiga organiska föreningar (VOC) som kan ha en negativ inverkan på prestanda, tillförlitlighet och livslängd om de används felaktigt.

Förekomsten av kemiskt inkompatibelt VOC på eller nära lysdioder kan försämra ljusutgångsnivåerna eller orsaka förändringar i kromaticiteten på ljuset. Kemisk inkompatibilitet är ofta ett lokaliserat fenomen, förekommer i förseglade delar av systemet, vilket resulterar i att lysdiodens verksamhetsmiljö får en förhöjd temperatur samt en liten eller ingen luftrörelse. Dock kan rätt design förhindra kemiska inkompatibilitetseffekter. De flesta LED-baserade armaturer eller lampor använder en blå ljus lysdiod, som är täckt med gul fosfor för att konvertera det blå ljuset till ett bredare vitt ljusspektrum. Ett silikonbaserat objektiv täcker sen lysdioden.

Det unika silikon material som används i lysdioder har utmärkta ljusgenomsläpplighetsegenskaper, stabilt brett temperaturområde, samt är resistent mot gulnande p.g.a. ultraviolett (UV) strålning och är lätt att gjuta. Detta resulterar i en högpresterande men ändå kostnadseffektiv LED.

Alla flyktiga organiska föreningar i ett stängt LED-baserat system kan diffundera in permanent gas, vilket kan förstöra silikon objektivet och skada inkapslingen av lysdioden. Med efterföljande exponering för hög fotonenergi som avges från LED, tillsammans med värmen från belysningssystem och miljön, kan de flyktiga föreningarna instängda under linsen missfärga denna. Denna missfärgning av de fångade flyktiga organiska föreningarna kan försämra det ljus som avges från lysdioden. Denna missfärgning tenderar att inträffa i blåa och vit ljus producerande lysdioder, som använder blå våglängd med gul fosfor för spektrumkonvertering. Denna känslighet för VOC är inte unik, men är ett känt problem för alla typer av blåa och vit ljus lysdioder. Kemiskt inducerad missfärgning är mindre utbredda och inte lika märkbar för gula, röda eller gröna lysdioder, eftersom dessa lysdioder har längre våglängder, därmed en lägre frekvens, vilket producera lägre fotonisk energi jämfört med blåa lysdioder.

Kemikalier som används i tillverkning kan resultera i LED ljuskvalitetsnedbrytning. Det är viktigt att kemiska kompatibilitetstest validerar att kemikalier eller föreningar är kompatibla med lysdioderna. Denna provning bör inriktas på packningsmaterial, lim, lödning och restkemikalier som kan vara i nära kontakt med LED. Ett kemisk kompatibilitetstestkit för olika LED produkter hjälper till att identifiera kritiska VCO.

Många vanliga kemikalier kan ge aromatiska kolväten, som är skadliga, samt avge rök, även små mängder av dessa kemikalier tenderar att missfärga eller skada ljuseffekten från lysdioder.

Sammanfattningsvis, flyktiga organiska föreningar som släpps ut från material som används i byggandet av LED system kan tränga in i silikon linser och skada inkapslingen av lysdioden.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi firar 10 års jubileum 2014. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, kommuner, industri, fastighetsägare, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.