LED & LED

LED vägbelysningsprojekt i Norge

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 15:08 CET

Av Kristofer Blockhammar

Föråldrade kvicksilverarmaturer till vänster och de nya LED armaturerna till höger

 

NORGE - Flera kommuner i Norge planerar att installera LED armaturer för vägbelysning. Kommunerna Asker, Bærum, Lier och Røyken, planerar för ett omfattande byte till nya LED armaturer vilket kommer att omfatta ca 15 000 LED armaturer vilket kommer att äga rum under en period på två år.

Projektet beskrivs som den största investeringen i LED vägbelysning i Norge hittills. Genom att ersätta befintlig kvicksilverarmaturteknik, förväntas energibesparingar på upp till 70 %.

Människor uppfattar skotopiskt (nattseende) anpassat ljus (kall vitt) som ljusare än gulare ljus (varm vitt). Ljus med färgtemperaturen 4 000 K uppfattas som 15 % ljusare än ljus med färgtemperaturen 3 000 K. En studie (i Glasgow) visar att vitt ljus som mer påminner om dagsljus (ungefär 5 500 K) ger invånarna en större känsla av trygghet och säkerhet.

Vitt ljus gör att vägen upplevs ljusare och mer komfortabel.

______________________________________

För ytterligare information

Kristofer Blockhammar - Affärsområdeschef Skandinavien

Kristofer Blockhammar ser fantastiska framtidsutsikter och en enorm marknad för LED & LED´s innovativa produkter och system. Han har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektiva produkter och system. Den tekniska utvecklingen har kommit långt och belysningsystemen är så effektiva att en investering i produkterna och systemen ger en mycket tilltalande pay-back tid. Den här tekniken kommer att ytterligare utvecklas och sannolikt tillämpas på många områden.

Direkt: +46 (0)73 679 35 50

E-post: kristofer.blockhammar@ledochled.se

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.