Mike Florette Production

Leda genom att lära

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 13:12 CEST

Du har precis varit inne på ett samtal med din närmaste chef,
du har fått ett erbjudande, du skall bli chef! Högre lön, roligare arbetsuppgifter, mer ansvar, här ska firas! Men, vänta lite nu, det här innebär ju att du kommer att ha personalansvar också. Du skall inspirera och motivera andra att jobba bättre. Du skall hantera konflikter och sjukskrivningar. Du är ansvarig för andra människor. Nu är det du som är kapten på skutan. Det är då tanken kommer: Hjälp! Jag är med personal!

Enligt Mike Florette på MF Företagsutveckling så är ledarens viktigaste uppgift att motivera och inspirera medarbetarna men det glöms ofta bort för att fokus ligger på de administrativa delarna i chefsskapet.

–Framtidens arbetsliv kräver ett ledarskap baserat på reflektion och lärande, Det är först när vi lär oss att reflektera över vårt eget lärande som vi kan utvecklas och göra saker annorlunda och därigenom få andra att göra detsamma, säger Mike Florette, författare till boken ”Oväder i hjärnan” samt ledare och chefs-coach.

–Genom att leda genom att lära och uppmuntra till reflektion och själv-reflektion kan man uppnå förändringsprocesser både hos sig själv och sin personal, det är ju något som Jack Mezirow upptäckte i sitt arbete redan på 80- och 90-talen, påpekar Mike Florette entusiastiskt.

Mike beskriver MF Företagsutvecklings nya ledarskapsutbildningar som ”ett sjökort i ledarens skärgård”.

–Med hjälp av den kan du navigera förbi de värsta grynnorna och skären och våga ge dig ut på djupt vatten. Du lär dig motivera dina medarbetare, du lär dig professionella samtal, du lär dig att leda genom att lära. Och även när det blåser som värst kan du utnyttja vinden istället för att kämpa emot den. Eller som Leo Tolstoj uttryckte det: ”Ledaren är den våg som för skeppet framåt”, slår Mike fast.

Mike Florette delar i sin nya utbildning med sig av sin kunskap baserad på modern hjärnforskning, psykologi och retorik. Kursen tar förutom ledarskapsteori upp spännande, intressanta och roliga ämnen som Psykologiska kontrakt, Whistleblowing, Framing och varför det är bra att en ledare inte märks men dåligt när ledaren inte syns.

Endagsutbildningen för helt färska chefer, ”Hjälp, jag är med personal!” kommer MF Företagsutveckling att sjösätta i höst med start i september. Dessutom kommer man att lansera tre nivåer på på två-dagars utbildningar: Classic för nyblivna chefer eller chefer som aldrig gått en ledarutbildning, Premium för fördjupad kunskap och inspiration samt Master för erfarna chefer som vill höja nivån på sitt ledarskap till mästarklass.

Mike Florette företagsutveckling
Vår drivkraft är att bidra till andras framgång och utveckling. Vi vill få företag att bli välmående, få medarbetare att bli engagerade och utifrån kundens perspektiv hjälpa företag att skapa samarbetsvilliga team för att nå optimala lösningar. Vi vill få er att prioritera kunden samtidigt som medarbetare stimuleras och utvecklas i processen.

Vi jobbar med:

•Skapa samarbete-Nå mål!
•Klar kommunikation
•Coacha dina medarbetare
•Tydlig presentation för kund
•Ny i rollen som chef
•Ledarskapsutveckling och retorik
•Förädla ditt ledarskap
•Effektiva möten
•Kreativa konflikter
•Makt, beslut och tillit
•Beröm, tillit och feedback
•Framgångsrik förändring
•Skapa inre motivation

www.florette.se