Jönköpings läns museum

Ledamöter från olika delar av länet i länsmuseets nya styrelse

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 08:48 CET

Jönköpings läns museum har en ny styrelse sedan 1 januari 2007. Mandatperioden gäller till och med sista december 2010. Ny ordförande är värnamobon Raymond Pettersson (c) som undervisar i samhällskunskap, historia och geografi vid Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd. Raymond är representant för Landstinget i Jönköpings län liksom ytterligare tre ledamöter. Som vice ordförande arbetar Bengt von Strokirch (c), han är en av fyra som representerar Jönköpings kommun. I styrelsen ingår också fyra ledamöter från Jönköpings läns hembygdsförbund, två ledamöter från länsmuseet, en ledamot från Länsstyrelsen och slutligen en adjungerad ledamot från Jönköpings läns konstförening.

Den nya styrelsen hade under måndagen (26 februari) en hel utbildningsdag på museet inför sitt uppdrag.

I styrelsen finns:

1. Bengt von Strokirch (c) vice ordförande, Jönköpings kommun (Jönköping)
2. Anders Gustafsson (m), Landstinget i Jönköpings län (Eksjö)
3. Jarl Karlsson (s), Landstinget i Jönköpings län (Habo)
4. Jan Sundström, sekreterare, länsmuseichef (Jönköping)
5. Stefan Pettersson (s), Jönköpings kommun (Jönköping)
6. Alf Carlsson, Jönköpings läns hembygdsförbund (Nässjö)
7. Carl-Johan Stillström, Jönköpings läns hembygdsförbund (Huskvarna)
8. Per-Olof Ringquist, Länsstyrelsen i Jönköpings län (Bankeryd)
9. Mikael Nordström, personalrepresentant, Jönköpings läns museum (Jönköping)
10. Raymond Pettersson (c) ordförande, Landstinget i Jönköpings län (Värnamo)
11. Ingvar Törnqvist, Jönköpings läns hembygdsförbund (Gränna)
12. Gunnel Granberg-Fransson (m), Jönköpings kommun (Jönköping)
13. Ulla Rosengren, Jönköpings läns hembygdsförbund (Gränna)
14. Lillemor Forsgren, adjungerad, Jönköpings läns konstförening (Jönköping)
15. Anette Höglund (s), Jönköpings kommun (Jönköping)
16. Carina Ödebrink (s) Landstinget i Jönköpings län (Vaggeryd)

Stiftelsen Jönköpings läns museum bildades 22 juni 1977 av Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun samt Jönköpings läns hembygdsförbund.

Önskas ytterligare information? Välkommen att kontakta ordförande Raymond Pettersson telefon 070/713 28 05
och/eller museichef Jan Sundström telefon 036–30 18 90 (30 18 00 växel).


Lena Andersson
informatör/marknadsförare
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Dag Hammarskjölds plats 2
Box 2133, 550 02 Jönköping
Telefon 036-30 18 00 | Direkt 036-30 18 22
Fax 036-30 18 18
lena.andersson@jkpglm.se
www.jkpglm.se | www.johnbauersmuseum.nu