Utbildningsdepartementet

Ledamöter i styrelsen för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 14:20 CET

Regeringen har utsett ledamöter i styrelsen för Stiftelsen för
internationalisering av högre utbildning och forskning. Förordnandena
gäller från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december
2005.

Följande ledamöter har utsetts till styrelsen:

Docenten Li Bennich-Björkman
Professorn Henrik Christensen
Lektorn Ann-Christin Koch-Schmidt
Professorn Barbara Ekbom
Docenten Anna Hultgårdh-Nilsson
Direktören Anders Melbourn
Civilingenjören Jan Närlinge
Professorn Jörgen Sjöberg
Riksdagsledamoten Urban Ahlin

Vidare har regeringen utsett Anders Melbourn att vara ordförande i
styrelsen.

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56