Utbildningsdepartementet

Ledamöter i styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskning

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 17:00 CET

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56

Regeringen har utsett ledamöter i styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskning. Förordnandena gäller från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2005.

Följande ledamöter har utsetts till styrelsen:

Verkställande direktören Per Andersson
Professorn Lars Björck
Verkställande direktören Ulla Grönlund
Ordföranden Göran Johnsson
Verkställande direktören Carola Lemne
Doktoranden Håkan Lane
Direktören Lennart Låftman
Professorn Karin Markides
Verkställande direktören Birgit Norinder
Professorn Eva Olsson
Professorn Tuula Teeri

Tidigare har regeringen utsett Lena Hjelm-Wallén att vara ordförande i styrelsen.