Utbildningsdepartementet

Ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 14:20 CET

Regeringen har utsett ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet.

Förordnandena gäller från och med den 1 januari 2004 till och med den
31 december 2005.

Följande ledamöter har utsetts till styrelsen:

Förre statsrådet Bengt Westerberg
Generaldirektören Susanne Ackum Agell
Generaldirektören Jane Cederqvist
Vice verkställande direktören Arne Wittlöw

Vidare har regeringen utsett Bengt Westerberg att vara ordförande i
styrelsen.

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56