Statsrådsberedningen

Ledamöter tillsatta i Författningskommittén

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 13:10 CEST

Regeringen beslutade i somras att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att göra en samlad översyn av regeringsformen. Kommitténs arbete ska inriktas på att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen, öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och höja valdeltagandet.

Samordningsminister Pär Nuder har nu tillsatt ledamöterna. Sedan tidigare är landshövding Lars Engqvist utsedd till ordförande och hovrättspresidenten vid Svea Hovrätt, Johan Hirschfeldt till ledamot i kommittén.

Övriga ledamöter i kommittén är:

Göran Magnusson, riksdagsledamot
Lena Hjelm-Wallén, f.d. statsråd
Marita Ulvskog, partisekreterare
Åsa Westlund, Europaparlamentariker
Carl Bildt, f.d. statsminister
Henrik von Sydow, riksdagsledamot
Mats Einarsson, riksdagsledamot
Daniel Tarschys, professor
Peter Eriksson, språkrör
Ingvar Svensson, riksdagsledamot
Kerstin Lundgren, riksdagsledamot

Huvudsekreterare i utredningen blir kanslichef Anders Eka, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt. Refik Sener, tidigare pressekreterare på Socialdepartementet, blir informationsansvarig.

Kontakt:
Dan Svanell
Pressekreterare
08-405 40 02
070-694 60 35

Henrik Jermsten
Departementsråd
Justitiedepartementet
08-405 47 48