Scania AB

Ledamöter utsedda till valberedningen för Scania AB

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 09:20 CET

Följande representanter har utsetts att jämte bolagets styrelseordförande Bernd Pischetsrieder utgöra valberedning:

Gudrun Letzel, representerande Volkswagen AG
Lennart Johansson, ordförande i valberedningen, representerande Investor AB
Marcus Wallenberg, representerande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

I enlighet med Årsstämmans beslut den 4 maj 2006 har de fyra till röstetalet största aktieägarna i Scania rätt att utse ledamöter till valberedningen.

MAN AG, en av de fyra största aktieägarna i Scania, har tills vidare avstått från att utse en ledamot. Valberedningen kommer därför endast att bestå av de tre till röstetalet största aktieägarna.

Enligt aktieboken per den 13 oktober 2006 representerar de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen mer än 50% av rösterna i bolaget. De respektive ägarnas andel av röster och kapital i Scania framgår av den ägarförteckning (Ownership structure) som finns publicerad under rubriken Investor Relations på hemsidan www.scania.com

Förslag till valberedningen kan lämnas antingen genom e-post med adress nomination@scania.com eller per fax på nr 08 553 855 59.

För ytterligare information, kontakta Stina Thorman, Head of Investor Relations,
tel 08 553 837 16.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samtindustri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2005 uppgick faktureringen till 63,3 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,7 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com