Scania AB

Ledamöter utsedda till valberedningen för Scania AB

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 11:07 CEST

Scanias bolagsstämma beslutade den 29 april 2005 att inrätta en valberedning i enlighet med reglerna i Koden för bolagsstyrning. Enligt stämmans beslut äger de till röstetalet fem största ägarna – bortsett från Ainax AB, som är ett helägt dotterbolag till Scania – rätt att utse varsin ledamot. Dessa ska jämte styrelsens ordförande Bernd Pischetsrieder utgöra bolagets valberedning. Namnet på ledamöterna och vilken ägare de representerar ska offentliggöras senast sex månader innan ordinarie bolagsstämma.

Eftersom Renault S.A.S., som är en av de fem största aktieägarna, har meddelat att bolaget ej kommer att utse någon ledamot, kommer valberedningen således att bestå av de bortsett från Ainax AB fyra största ägarna.

Följande personer har utsetts att jämte bolagets styrelseordförande ingå som ledamöter av valberedningen:

Gudrun Letzel, Volkswagen AG
Adine Grate Axén, Investor AB, som ordförande
Marcus Wallenberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Ramsay Brufer, Alecta

Enligt aktieboken per den 30 september 2005 representerar de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen mer än 50% av rösterna i bolaget. De respektive ägarnas andel av röster och kapital i Scania framgår av den ägarförteckning (Ownership structure) som finns publicerad under rubriken Investor Relations på hemsidan www.scania.com

Förslag till valberedningen kan lämnas antingen genom e-post med adress nomination@scania.com eller per fax på nr 08 553 855 59.


För ytterligare information, kontakta Stina Thorman, Head of Investor Relations,
tel 08 553 837 16.Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com