Elekta AB

LEDANDE AMERIKANSKA INKÖPSORGANISATIONER FÖRLITAR SIG PÅ ELEKTA FÖR AVANCERADE KLINISKA LÖSNINGAR

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 15:06 CEST

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 24 juni 2004

LEDANDE AMERIKANSKA INKÖPSORGANISATIONER FÖRLITAR SIG PÅ ELEKTA FÖR AVANCERADE KLINISKA LÖSNINGAR

Elektas kliniska lösningar inom strålbehandling av cancer och stereotaktisk strålkirurgi finns idag tillgängliga för 80 procent av USAs akutsjukhus, tack vare avtal med de flesta av landets största inköpsorganisationer inom hälsovården.

Dessa inköpsorganisationer (Group Purchasing Organisations, GPOs) erbjuder sina medlemmar mer än bara kostnadsbesparingar. Med egna experter som fokuserar på att följa och utvärdera den senaste kliniska utvecklingen erbjuder de en kunskap som varje enskilt sjukhus inte har möjlighet att skaffa sig.

En majoritet av de ledande inköpsorganisationerna i USA, såsom Consorta, HPG, MedAssets HSCA, Broadlane, för att nämna några, har för sina medlemmars räkning slutit avtal med Elekta gällande produkter inom strålbehandling av cancer, stereotaktisk strålkirurgi och övriga närliggande produkter.

”Sjukhusen har en stor press på sig att vara konkurrenskraftiga både ifråga om att attrahera patienter och att rekrytera och behålla en högt kvalificerad personal,” säger Anthony De Carolis, ansvarig för Elektas verksamhet i Nordamerika. ”Elektas beprövade och teknologiskt ledande kliniska lösningar erbjuder sjukhusen en möjlighet att ge patienterna en bättre vård och dessutom utöka sin verksamhet inom sitt upptagningsområde.” Under de senaste månaderna har Elekta offentliggjort att man tecknat både nya och utökade avtal med två ledande inköpsorganisationer.

I slutet av juni meddelade Consorta att man tecknat ett avtal med Elekta, vilket innebär att Elekta blir en prioriterad leverantör av kliniska lösningar både inom strålbehandling av cancer och inom stereotaktisk strålkirurgi. Elekta erbjöds avtalet efter att Consorta genomfört en intensiv urvalsprocess med fokus på förmågan att kunna leverera produkter och tjänster med hög kvalitet och kostnadseffektivitet till Consortas hälsovårdskunder.

I april 2004 utökade Elekta sitt avtal med HealthTrust Purchasing Group (HPG) till att omfatta även Elektas system och produkter inom strålbehandling av cancer. Elektas nyligen lanserade system inom bildstyrd strålbehandling av cancer (IGRT), Elekta Synergy™ utgör en viktig del av avtalet. Detta avtal från april var en utökning av ett avtal från september 2003, vilket omfattande stereotaktisk strålkirurgi och tillhörande produkter inom neurokirurgi.

“Elektas starka tillväxt inom GPO-segmentet kan tillskrivas vår förmåga att lyssna till och motsvara behoven hos både hos inköpsorganisationerna och till deras medlemmar”, säger Jan Kenoyer, Director, National & Strategic Alliances, Elekta Nordamerika. “När tidigare avtal löper ut gör inköpsorganisationerna djupgående produktutvärderingar, vilka har visat att Elektas teknologi, service och finansiella styrka erbjuder verkliga fördelar för organisationernas medlemmar.”

Ledande teknologi som räddar liv

Elekta är känt för sin förmåga att utveckla nya produkter som bygger vidare på det bästa inom befintlig teknologi och som erbjuder klinisk relevans och värde.

Med sin unika teknologi för bildstyrd strålterapi, Elekta Synergy™, den första behandlingsutrustning som har integrerad högupplöst röntgen, har Elekta påbörjat en revolution inom strålbehandling av cancer. Elekta Synergy™, gör det möjligt för läkarna att ta bilder av patientens inre organ vid behandlingstillfället, vilket gör det möjligt att visualisera tumören och att kunna leverera strålbehandlingen med högre precision.

Elekta är också väl känt för Leksell Gamma Knife®, den världsledande metoden att kirurgiskt behandla sjukdomar i hjärnan utan att behöva öppna skallbenet. Behandling med den så kallade ”strålkniven” medför bättre livskvalitet för patienten, lägre behandlingskostnader samt såväl bättre kliniska resultat som mindre risk för komplikationer. Leksell Gamma Knife® är den mest betrodda strålkirurgiprodukten i världen med mycket goda resultat dokumenterade i 2000 fackgranskade kliniska artiklar.


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com