AFA Försäkring

Ledande arbetsmiljöforskare samlas i Umeå

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 17:00 CET

AFA Försäkring genomför 6 december heldagsseminariet Arena Sunt Liv i Umeå. Under dagen kommer Sveriges främsta arbetslivsforskare att diskutera de senaste rönen inom arbetsmiljö och hälsa.

Arena Sunt Liv genomförs under hösten på fem platser i landet. Nu har turen kommit till Umeå. Bland föreläsarna finns professor Eva Vingård, Uppsala universitet, professor Magnus Sverke och fil.dr Christina Björklund, Karolinska Institutet, professor Göran Ejlertsson, Högskolan i Kristianstad, som har forskat kring hälsoskapande arbetsplatser inom sjukvården, docent Petter Gustavsson, Karolinska Institutet har följt sjuksköterske- och lärarstudenter i deras möten med arbetslivet, och Fredrik Sjödin, Högskolan i Gävle, som berättar om vad man kan göra för att minska bullret inom förskolan.

Under förmiddagen genomförs ett seminarium där dessa forskare samtalar kring ledarskap och hälsa för hela organisationen. Under eftermiddagen hålls seminarier om hot och våld i arbetslivet, vård i annans hem, friska verksamheter och hållbar rehabilitering.

Umeå kommun är en av de organisationer som medverkar i projektet Hållbar Rehabilitering KL. Rehabiliteringssamordnare Elisabeth Wettainen är teamledare för rehabiliteringsteamet i Umeå, tel 090-16 35 04, elisabeth.wettainen@umea.se

Datum:         Tisdag 6 december
Tidpunkt:      09:00-16:00
Plats:            Nolia, Signalvägen 3, Umeå

Läs om samtalsdeltagarnas aktuella forskning här.

Media välkomnas till seminarierna!
Anmälan för media senast 5 december till rolf.eriksson@afaforsakring.se

Om AFA Försäkring och Arena Sunt Liv
AFA Försäkring har en unik skadestatistik om arbetsskador och sjukdomar i arbetslivet. Eftersom fyra miljoner människor omfattas av AFA Försäkrings försäkringar är underlaget omfattande. Statistiken används både som underlag för forskningssatsningar och för prioriteringar av olika förebyggande satsningar.

Statistiken visar att vissa yrken inom kommun- och landstingssektorn, exempelvis mentalskötare och vårdpersonal, är mer utsatta för arbetsskador och sjukdom än andra. Därför driver AFA Försäkring, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med fackliga organisationer, flera forsknings- och preventionsprojekt som syftar till att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser samt att ta tillvara och sprida erfarenheter och goda exempel till andra arbetsplatser.

Fullständigt program och övrig information om Arena Sunt liv finns på http://www.suntliv.nu/Om-Oss/Arena-Sunt-Liv-2011/


För mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-6964816,0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se    

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se