Proffice AB

Ledande befattningshavare i Proffice överlåter aktier och teckningsoptioner till kapitalförsäkringar

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 09:03 CEST

Lars Kry, VD och koncernchef, Martin Hansson, Direktör och Markku Onnela, CFO, har var och en överlåtit privatägda aktier och teckningsoptioner i Proffice AB till kapitalförsäkringar som är direkt ägda av respektive individ.

Ovanstående transaktioner kommer att registreras som en försäljning enligt Finansinspektionens insiderregler. Innehaven i kapitalförsäkringarna är ej anmälningspliktiga, vilket medför att dessa inte blir synliga i Finansinspektionens register.

Individernas respektive samlade innehav av aktier och teckningsobligationer direkt och via kapitalförsäkringar är oförändrade och förtroendet för bolaget är orubbat. Innehavet kommer att vara synligt och uppdateras på www.proffice.com samt redovisas i Proffice årsredovisning.

För mer information kontakta

Lars Kry, VD och koncernchef, Proffice AB, tfn: +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com
Markku Onnela, CFO, Proffice AB, tfn +46 733 434 800, markku.onnela@proffice.com

Se även www.proffice.com

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 12 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Small Cap.