IFS

Ledande bolag inom fältservice väljer IFS Applications

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:58 CEST

Servicebolaget som är marknadsledare inom sin bransch har över 1000 medarbetare och flera hundra servicedepåer i ett tjugotal länder. Kontraktet omfattar licenser till ett värde av 9 Mkr samt underhåll och konsulttjänster.

Bolaget kommer att använda IFS Applications komponenter för ekonomistyrning, service management och e-faktura.

Service- och installationsbranschen är ett av IFS fokuserade marknadssegment. IFS erbjuder en komplett och integrerad affärslösning som hanterar hela livscykeln för kunder, kontrakt, maskiner och tillgångar. Med IFS Applications kan företagen stödja och förbättra sina affärsprocesser genom att effektivisera samarbetet med kunder, leverantörer och underleverantörer. IFS Applications omfattar lösningar för resursplanering och optimering, service- och leveransavtal, reservdelshantering, mobila lösningar för servicetekniker samt ärendehantering med stöd för servicenivåavtal . Allt integrerat med ekonomistyrning, inköp, tillverkning och personalhantering. Bland kunderna finns Hertel, Debut Services, Niscayah, eps, Schultess Maschinen AG, Dalkia, Anticimex, Eltel Networks, Infratek, Gilbarco Autotank och Tomra.

KONTAKTINFORMATION
Anne Vandbakk

Telefon: +46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: +46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2010 kl. 08.30

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.