IFS

Ledande europeiskt metall- och gruvbolag tecknar servicekontrakt för införande av IFS Applications

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 10:50 CEST

Inom ramen för projektet som är under implementering ska IFS leverera ytterligare konsulttjänster och IFS Applications licenser med ett förväntat totalvärde överstigande 24 Mkr. Det ursprungliga avtalet tecknades 2007.

Processindustrin tillhör en av IFS utvalda branscher. IFS tillhandahåller branschspecifik funktionalitet för företag inom livsmedelsindustrin, kemiindustrin, papper- och massaindustri samt metallindustrin. IFS Applications för metallindustri stödjer alla viktiga affärsprocesser såsom "reliability-centered maintenance" (RCM), "overall equipment effectiveness (OEE)", CAD-kopplingar, underhållsstyrning, realtidsintegration med automationssystem, orderhantering, produktion, kvalitetshantering samt prognostisering. Lösningen stödjer hela livscykeln för både produkter och produktionsanläggningar.

Bland IFS kunder inom metallindustri finns Hutmen S.A., SSAB, WM Dziedzice S.A., Złomrex S.A., Nucor Corp., Elkem AS, och Surahammars Bruk. Andra kunder inom processindustri är exempelvis Holmen Paper, SCA Graphics, Pepsi, Iams, V&S Absolut Spirits, DuPont, Flint Group, Willamette Valley Co., Becker Industrial Coatings, Jotun, Śnieżka S.A. och Dyrup.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS ApplicationsTM, ett komplett helintegrerat och komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i över 50 länder och fokuserar på sju huvudområden: flyg och försvar, energi och telekom, tillverkning, processindustrier, fordonsindustri, handel och logistik, entreprenad samt service. Företaget har 2700 anställda och hade 2008 en nettoomsättning om 2,5 miljarder kronor.

För mer information se www.IFSWORLD.com.

IFS Applications is a trademark of Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ). All other referenced company or product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april kl. 8.50

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping - Telefon: +46 13 460 40 00 - Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996