Örebro universitet

Ledande miljökemister samlas i Örebro

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 11:56 CEST

Stockholmskonventionen är ett globalt samarbete för att minska användningen av långlivade organiska miljögifter. Men förutsättningen för att det ska fungera är en ständig och omfattande övervakning av miljön. 24-25 oktober samlas forskare och experter inom området på Örebro universitet för att diskutera nuläget, utmaningar och hur de analytiska metoderna kan förbättras. I symposiet deltar företrädare för en rad universitet och forskningsinstitut samt FN:s miljöprogram UNEP.

En del av symposiet kommer också att fokusera på hur marina miljöer påverkas av den ökade mängden skräp i haven.

Symposiet är arrangerat av Örebro universitet i samarbete med Waters Corporation, som tillverkar och utvecklar avancerad analysteknologi. Programmet inleds med en invigning av Waters Centre of Innovation på Örebro universitet.

Örebro universitet har en ledande roll inom övervakningen av de långlivade, organiska miljögifter som omfattas av Stockholmskonventionen. Universitetets miljöforskningscentrum MTM är ett av FN:s tre referenslaboratorier för dessa miljögifter, så kallade POP:s, med uppdraget att genom utbildning och kontroller säkerställa en hög analytisk kompetens över hela världen.

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med 17 000 studenter och  1 200 anställda. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Vi erbjuder 60 utbildningsprogram på grundnivå och 30 program på avancerad nivå samt cirka 800 fristående kurser. www.oru.se