ReadSoft

Ledande tillverkare av aromatiska produkter väljer ReadSoft som leverantör av automatisk fakturahantering genom avtal värt 3,7 MSEK

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 15:05 CEST

ReadSoft North America har ingått avtal med en branschledande tillverkare av smakämnen och dofter för att effektivisera deras fakturahantering med ReadSofts SAP®-certifierade lösning för automatisk fakturahantering. Affären är värd 3,7 MSEK och tecknades under det andra kvartalet 2012.

Den globala organisationen hade en resurskrävande fakturahanteringsprocess med dålig spårbarhet och insåg behovet av en innovativ lösning för automatisk fakturahantering som är helt integrerad i deras SAP-system. Kunden kommer från en bakgrund där deras inkommande fakturor knappas in för hand och där fler än 80 procent av fakturorna krävde matchning mot inköpsordrar. Bolagets mål var därför att eliminera sina manuella processer, få ökad insyn och kontroll, samt öka effektiviteten på sin fakturahanteringsverksamhet.  

Efter att ha undersökt tillgängliga alternativ på marknaden valde företaget ReadSofts SAP®-certifierade lösning för automatisk fakturahantering framför konkurrerande lösningar. ReadSofts oöverträffade rykte med tusentals framgångsrika implementeringar i SAP-miljöer och en gedigen kompetens inom ReadSofts SAP-konsultverksamhet och utveckling var viktiga beslutsfaktorer. Genom att automatisera sin fakturahantering kommer bolaget att nå sina mål med minskade handläggningstider för fakturor samt förbättrad insyn och kontroll över sin fakturahanteringsprocess.

-Organisationen ifråga insåg vikten av att automatisera sina manuella fakturahanteringsprocesser för en mer kostnadseffektiv och effektiv verksamhet, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.  
-Vi ser fram emot att arbeta med dem i deras strävan mot fortsatta affärsframgångar genom att hjälpa dem att nå sina mål, avslutar Per Åkerberg. 

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-07-10 kl 14:45. 


För mer information vänligen kontakta: 

ReadSoft AB

Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77 
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahanteringdokumentsortering,formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.