Conductive

Ledare men inte chef - Ledarskapsutbildning i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 14:31 CET

Praktiskt ledarskap i vardagen

Du är en nyckelspelare med en ledarroll men saknar en formell chefsbefattning. Kursen Ledare men inte chef  lär dig hur du kombinerar ledarrollen med medarbetarrollen och ger dig konkreta verktyg för att hantera denna balansgång!

Sagt om kursen:

"Kursen uppfyllde absolut mina förväntningar. Jag har fått med mig många bra verktyg.”
Biträdande verksamhetsledare, Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen

”Mycket bra teori- och praktikgenomgång runt just att vara ledare men inte chef. Jag är väldigt nöjd”
Key Account Manager, Bankgirocentralen

”Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + +”
Lärare, Norrtälje Utbildningscentrum

 För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Formellt och funktionellt ledarskap – vad skiljer en ledare från en chef?
• Hur leder du en grupp utan att vara formell chef?
• Relationen ledare och chef – hur förhåller sig din ledarroll till din chefs roll?

Ledarens ansvar, inflytande och gränser
• Hur fungerar en ansvarfunktion utan personalansvar?
• Den svåra konsten att se och sätta gränser

Vem är du och vilken roll har du i ditt team?
• Olika ledarstilar och roller och dess betydelse för verksamheten och medarbetarna
• Så går du från en i gänget till ledare
• Hur bygger du förtroende för dig och ditt ledarskap?

Kommunikation och motivation
• Hur hanterar du olika personlighetstyper?
• Verktyg för konfl ikthantering och problemlösning
– så vänder du negativa attityder

 För fullständigt program och mer information, klicka här!


Varmt välkommen!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.