Conductive

Ledare men inte chef - praktiskt ledarskap i vardagen

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:38 CET

Ledare men inte chef - praktiskt ledarskap i vardagen

Du är en nyckelspelare med en ledarroll men saknar en formell chefsbefattning. Kanske var du tidigare en i gänget som nu har tilldelats ett visst ansvar för dina medarbetare? Kanske besitter du en specialkompetens som utmärker dig i gruppen? Nu behöver du konkreta verktyg för att hantera denna balansgång och stärka dig i rollen som ledare! Kursen dig hur du kombinerar ledarrollen med medarbetarrollen – både utifrån dina egna förväntningar men också andras. Kursen lär dig hur du tar vara på ditt ansvar, utvecklar gruppenoch vilka verktyg du behöver för att lyckas.

Formellt och funktionellt ledarskap – vad skiljer en ledare från en chef?
• Det formella kontra det funktionella ledarskapet
• Ledarens roll i olika organisationer
• Hur leder du en grupp utan att vara formell chef?
• Vad krävs för att du ska lyckas som ledare?
• Relationen ledare och chef – hur förhåller sig din ledarroll till din chefs roll?

Ledarens ansvar, inflytande och gränser
• Hur fungerar en ansvarfunktion utan personalansvar?
• Lojalitetskonfl ikter och att sitta på fl era stolar
• Den svåra konsten att se och sätta gränser 

Det framgångsrika ledarskapet – vem är du och vilken roll har du i ditt team?

• Olika ledarstilar och roller och dess betydelse för verksamheten och medarbetarna
• Så går du från en i gänget till ledare
• Så blir du trygg i din ledarroll och skapar en bra grund att växa vidare på
• Hur hittar du plattformen för ditt ledarskap?
• Varför andra inte agerar som du förväntar dig och hur du använder den olikheten på ett positivt sätt

Ledaren och medarbetarna – verktyg för kommunikation och motivation
• Hur skapar du en fungerande dialog med chefer och kollegor?
• Hur bygger du förtroende för dig och ditt ledarskap?
• Så blir du bättre på att kommunicera ditt budskap
• Hur hanterar du bäst olika personlighetstyper?
• Verktyg för konfl ikthantering och problemlösning – så vänder du negativa attityder

För mer information & bokning >> http://www.conductive.se/ledare-men-inte-chef/ 

 

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.