Ledarna

Ledarna ökar sitt medlemsantal för tredje året i rad

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2003 00:00 CET

En egen organisation med inriktning på ledarskap och chefsutveckling lockar allt fler chefer. Det visar Ledarnas samlade medlemsstatistik för 2002, där chefsorganisationen ökar sitt medlemsantal för tredje året i rad. Under 2002 blev nettomedlemsökningen 1,9 procent. Nu är det 64 399 chefer som har valt Ledarna. Till denna siffra läggs sedan drygt 15 000 medlemmar som inte är aktiva, det vill säga pensionärer och studerandemedlemmar.Statistiken visar också att trenden håller i sig avseende medlemsökningen bland kvinnliga chefer. År 2002 var 28 procent av de nya medlemmarna kvinnor. Motsvarande siffra för 2001 var 26 procent.

– Det är mycket glädjande att allt fler kvinnor väljer organisation med utgångspunkt från sin chefsbefattning, säger Ronald Källström, verkställande chef på Ledarna.

Siffrorna visar också att allt fler högre chefer väljer Ledarna. Under 2002 ökade antalet VD-medlemmar från 568 till 878, vilket innebär att VD:arna var den enskilda medlemsgrupp som stod för den näst största ökningen. Den största ökningen fanns i medlemsgruppen arbetsledare.

– Vi ser en klar trend att inte bara VD:ar utan också allt fler högre chefer väljer att vara medlemmar i en renodlad chefsorganisation. Detta är resultatet av efterfrågad medlemsservice i kombination med att arbetsmarknaden har blivit osäker även på de högre chefsnivåerna, säger Ronald Källström.

Trenden är också att medlemmarna från den traditionella verkstadsindustrin minskar. Istället är det den offentliga sektorn och tjänstesektorn som ökar. 46 procent av de nya kvinnliga medlemmarna finns på offentligsidan.

– Allt fler chefer känner ett behov av att tillhöra en egen organisation som lägger fokus på chefsrollen och chefens förutsättningar. Chefer vill inte riskera att hamna i eventuella intressekonflikter som kan uppstå om hon eller han tillhör samma organisation som sina medarbetare. Därför är Ledarna det naturliga valet för den som är chef, avslutar Ronald Källström.

För ytterligare information kontakta:
Stina Nordström Popova, informationschef, tel 070-372 07 86.
Olle Hernborg, marknadsanalytiker, tel 070-360 33 60.