Ledarna

Ledarna startar förening för mediechefer

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 14:24 CEST

Nu finns en helt ny förening för mediechefer i Sverige. Medieledarna är namnet på Ledarnas nya förening som samlar chefer inom press, radio, tv och it.

- Genom den nya föreningen inom Ledarna skapar vi en aktör i mediebranschen som i första hand beaktar chefsfrågor såväl på individnivå som i hela branschen, säger Medieledarnas ordförande Johan Lindén.

Mediebranschen är under kontinuerlig omvandling och det sätter naturligtvis mediechefer under särskilt hårt tryck. Dessa chefer behöver en organisation som sätter chefernas arbetssituation främst och som tar hänsyn till den snabba utveckling alla medier står inför.

- Vi kommer att luta oss mot den fantastiska chefsservice som Ledarna har och den styrka det innebär att ha 70.000 anslutna chefer, säger Johan Lindén.

Närmast på föreningens agenda står att skapa naturliga mötesplatser för att på så sätt kunna främja kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan mediechefer. Vid det senaste styrelsesammanträdet blev det också klart att föreningen kan erbjuda medlemmar presskort, som utfärdas genom Ledarna med tillstånd av Det Norske Veritas.

I dagsläget har den helt nybildade föreningen cirka 140 medlemmar. Redan i år räknar dock interimsstyrelsen med att Medieledarna ska rymma 500 chefer. På sikt finns potential för 2 000 medlemmar.

I februari bildades interimsstyrelsen för föreningen som består av Johan Lindén, Stockholm, Mikael Petersson, Oskarshamn och Håkan André, Varberg.

För mer information kontakta:

Johan Lindén, ordförande Medieledarna, SVT, mobil: 070-884 35 92,
linden@svt.se

Rolf Johansson, föreningsansvarig ombudsman, mobil: 070-575 48 60,
rolf.johansson@ledarna.se