Frans Kocken /Smiling Mountain

Ledarutvecklingserbjudanden gällande jordbrukssektorn

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 11:55 CEST

För målgruppen jordbrukare finns även under säsong 2012-2013 EU-stöd inom landsbygdsprogrammet i Skåne gällande kurser i ledarutveckling med organisationskonsult Frans Kocken. 

"Bra ledarskap en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett företag," säger Frans Kocken, organisationskonsult och leg psykolog . "Landsbygdsföretagens ledare är ofta mångsysslare som behöver kunna kombinera den egna spetskompetens med entreprenörskap, affärsmannaskap, management, teamledarskap och mycket mer. Samtidigt att det finns ett enormt tryck på marginalerna för lantbrukare. Att hantera så många utmaningar samtidigt är inget litet konststycke!" 

Kurserna är avsett att få ett bättre helhetsgrepp om ledarskap och vidareutveckla de färdigheter som krävs. Målgruppsdefenitionen är: Personer som är verksamma inom jordbruks-, skogs-, trädgårds- och livsmedelssektorerna. Det finns även ett limiterad antal platser för individuell ledarcoachning.

Mer information om kursledaren/företaget
http://smilingmountain.com/aktaledarskap
Mer information om kurserbjudandena
http://eepurl.com/qKn8n

  Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne. 

Smiling Mountain hjälper individ och organisation att utveckla självkännedom, ledarskap och livsbalans.

Smilingmountain.com