Micronic Laser Systems AB

Ledning och styrelse tecknar aktier i Micronics företrädesemission

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 08:50 CEST

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

Täby, Sverige, 17 juni 2003 — Micronic Laser Systems AB (publ) (Stockholmsbörsens Attract 40: MICR), är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin.

Ledning och styrelse i Micronic kommer att teckna 302 921 aktier i den pågående nyemission vilket motsvarar cirka 90 procent av erhållna teckningsrätter. För att finansiera deltagande i den pågående nyemissionen har 138 800 aktier och 45 000 teckningsrätter sålts. Detta medför att ledning och styrelse

ökar sitt innehav i Micronic från 347 921 till 512 042 aktier, vilket motsvarar drygt en procent av totalt aktiekapital efter genomförd nyemission. VD Sven Löfquist har sålt 39 000 aktier för att finansiera nyteckning av 60 750 aktier, motsvarande hela antalet erhållna teckningsrätter. Därefter äger Sven Löfquist 82 500 aktier i Micronic.

Om Micronic Laser Systems AB
Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar.

Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: http://www.micronic.se

Kontaktperson:
Carl-Johan Blomberg
CFO
+46 8 638 52 00
carl-johan.blomberg@micronic.se