INVISIO Headsets AB

LEDNINGEN KÖPER AKTIER I NEXTLINK

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 13:34 CEST

Medlemmer av ledningsgruppen i Nextlink har köpt aktier i bolaget.

Lars Højgård Hansen, VD, har idag förvärvat 100.000 aktier. Lars Højgård Hansen äger därefter totalt 100.000 aktier i Nextlink AB vilket tillsammans representerar 0,60 procent av bolagets aktiekapital och röster. Vidare har Lars Højgård Hansen förvärvat 50.000 köpoptioner i Nextlink AB. Om denna option utnyttjas kommer Lars Højgård Hansen sammantaget äga 150.000 aktier vilket representerar 0,9 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Bengt Nilsson, CFO, har idag förvärvat 2.000 aktier. Bengt Nilsson äger därefter totalt 2000 aktier i Nextlink AB vilket representerar 0,01 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Jan Larsen, CTO, har idag förvärvat 8.000 aktier. Jan Larsen äger därefter totalt 8000 aktier i Nextlink AB vilket tillsammans representerar 0,05 procent av bolagets aktiekapital och röster.För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD
Mobil: +45 72 40 55 55
E-mail: lhh@nextlink.to
Om Nextlink
Nextlink är ett teknikföretag som utvecklar teknologier och produkter för ljudkommunikation. Företaget arbetar inom tre affärsområden; trådlösa Bluetooth-headsets under varumärket INVISIO, trådförsedda, professionella headsets under varumärket INVISIO PRO vilka baseras på Nextlinks patenterade käkbensteknologi samt teknologiutveckling för OEM-kunder.

Kärnan i Nextlinks verksamhet härstammar från INVISIO-produkterna, vilka bygger på bolagets patenterade teknologi kring käkbenmikrofoner. Utöver det förfogar Nextlink över två patent, det ena avseende en fästanordning (SoftSpring), det andra avseende en terminal för VoIP-telefoni.

Nextlinks affärsidé bygger på att utveckla, marknadsföra och sälja headsetprodukter för ljudkommunikation, såväl under sitt eget varumärke som för OEM (kontraktstillverkning). Nextlinks vision är att ge människor möjlighet att kommunicera komfortabelt i alla ljudmiljöer.

Nextlink AB (kortnamn: NXTL) är ett listat bolag på Stockholmsbörsens First North lista.
Mangold Fondkommission AB (tel.nr 08-503 015 50) är dess Certified Advisor