AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

Ledningsbyte i AllTele

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 12:16 CEST

Ola Norberg har beslutat att lämna rollen som VD för AllTele. Styrelsen har utsett Peter Bellgran som VD för bolaget under tiden som bolaget söker en efterträdare.

Ola Norberg grundade AllTele tillsammans med bland annat Peter Bellgran år 2002 och har sedan dess varit AllTeles tongivande VD.

Under AllTeles första tio år har bolaget haft en extraordinär tillväxt på den svenska telekomarenan och utgör i dag en seriös utmanare på såväl konsument- som företagsmarknaden. Den entreprenöriella förmåga som Ola Norberg besitter har varit avgörande för AllTeles framgångar. Ola har nu bestämt sig för att dra ned på tempot för att fokusera på frågor som rör företagsförvärv och strategisk tillväxt. Ola Norberg kvarstår som ledamot av bolagets styrelse och kommer även att stå till styrelsens och nya VDs förfogande.

Peter Bellgran har sedan grundandet aktivt deltagit i utvecklingen av bolaget och lett både teknisk utveckling och migrering av genomförda förvärv. AllTele inleder nu en formell rekryteringsprocess i avsikt att hitta en permanent ersättare som VD för bolaget.

-  Jag har haft förmånen att få leda utvecklingen av ett fantastiskt bolag. Nu är det dags att lämna över det dagliga ledarskapet och fokusera på nästa kapitel i AllTeles historia säger Ola Norberg.

-  Under Olas visionära ledarskap har AllTele tagit täten i konsolideringen av flera mindre operatörer och har skapat förutsättningar för AllTele som en snabbväxande utmanare på den svenska telekommarknaden. Nu vi ser fram emot att Peter Bellgran tar hand om den löpande verksamheten fram till dess att vi hittat en lämplig ersättare säger Thomas Nygren, ordförande.

För mer information om AllTele: www.alltele.se

För ytterligare information, kontakta:

AllTeleThomas Nygren, ordf.Mobil:+46 (0) 70 892 55 24